UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 În  ziua  de 30 noiembrie 2018, ora 10,30 în sediul din Str. Edgar Quinet, Catedra de limba franceză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusținerea  tezei  de doctorat intitulată:

Le discours iconique publicitaire dans la presse écrite.
Mécanismes rhétoriques et argumentatifs

de  către

Moldoveanu Oana Ilinca