Planificarea examenelor poate fi consultată mai jos:

ATENŢIE! Această planificare poate suferi modificări! Vă rugăm verificați din nou această pagină înainte de începerea sesiunii de examene!
Anunțuri:

  • Restanțele din anul III cu conf. dr. Anca Peiu  se vor susține joi, 31 mai, în intervalul 10:00-14:00, în amf. Bogdan (Pitar Moș).
  • Restanța la Literatura și Cultura Victoriană (titular curs: Alina Monica Bottez), pentru studenții din anul III și din semestrul sau anul de grație are loc sâmbătă, 26 mai, la ora 13:00 (Pitar Moș).

 
IMPORTANT:

  • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine nu tolerează plagiatul! Mai multe detalii despre plagiat aici: PDF Powerpoint
  • Procedura pentru contestarea examenelor scrise (conform cu Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului) poate fi consultată AICI (<– CLICK);
  • Un model pentru cererea de contestare a unei note poate fi găsit AICI (<– CLICK);
  • Procedura privind completarea notelor în catalog poate fi consultată AICI (<– CLICK)

Mențiuni despre numărul de examinări:

  • Calendarul examenelor/restanţelor poate fi consultat separat AICI (<– CLICK)
  • A treia și a patra (dacă se aprobă) examinare se fac cu taxă (50 RON/examinare)