ATENȚIE! Înscrierea în an/înmatricularea este obligatorie pentru toți studenții (vezi mai jos).
Înscrieri modul psihopedagogic
Informații despre înscrierea la modul pot fi găsite aici: http://fpse.unibuc.ro/admitere/modul-psihopedagogic
ATENȚIE! Conform anunțului Facultății de Psihologie și Științele Educației, interviurile pentru admiterea la modul vor avea loc pe 27 octombrie, ora 9:00 pentru studenții FLLS! 
Afiș înscrieri:
Licență (monospecializare – Studii Americane, Studii Iudaice)
Licență (dublă specializare – toate celelalte specializări)
Master
Înscrieri în an/Înmatriculări (obligatoriu!)
Înscrierea în an este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

 • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere*, vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;

ATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat!
Planificarea înscrierilor în an (program 10:00-14:00):

 • 1-5 Octombrie – ANUL I
 • 8-10 Octombrie – ANUL II
 • 11-12, 15 Octombrie  –  ANUL III + Semestre de grație + Reînmatriculări (licență)
 • 16, 17 Octombrie – Master – Anii I și II + Semestre de grație + Reînmatriculări (master)
 • 18 Octombrie – Doctorat – Toți anii

Cei care nu au reușit să se înscrie în perioada sus menționată se mai pot înscrie și în zilele de 22, 23, 24, 25, 29 și 30 Octombrie, în intervalul orar 11.00 – 14.00. Înscrierile în an se fac doar personal sau de către o persoană împuternicită legal.
*Contractele de studii și fișele de înscriere pentru anul 1 (licență) sunt NOMINALE și vor putea fi ridicate din holul de marmură. Fișele de înscriere anuală și anexa pentru ceilalți ani pot fi descărcate AICI (licență) și AICI (master). Contractele de studii pentru anul 1 (master) sunt nenominale și pot fi completate pe loc sau descărcate de pe site AICI.
**Taxa de școlarizare se plătește la Facultatea de Drept (vezi AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, aducerea chitanței/dovezii de plată (original și copie) la secretariat este OBLIGATORIE! Studenții care nu pot plăti până la data stabilită prin planificarea de mai sus pot plăti până la sfârșitul lunii dar nu pot completa înmatricularea până la aducerea chitanței!
Taxele de studii se pot plăti și în următoarele conturi:
Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducători. Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu
ATENȚIE! Dovada de plată (ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat!

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel licență (opțional)

IMPORTANT: CURSUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

MODULUL 1: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ;
MODULUL 2: CONDUITA CERCETĂRII ȘI SCRIERE ACADEMICĂ

ATENȚIE!!!
Cursul din 9 oct. cu dl. prof. Dragoș Ivana nu se va ține din cauza unor probleme de organizare și va fi recuperat la o dată ulterioară. Vă rugăm ca în zilele următoare să consultați acest site Etică și Integritate Academică pentru informații suplimentare pentru că există posibilitatea să survină anumite schimbări în programarea acestui curs.
GENERALITĂȚI
Statutul cursului este OPȚIONAL.
Studenții vor verifica la secretariatul/direcția departamentului de care aparțin care este politica privitoare la acest curs.
La unele departamente, cursul figurează în planurile de învățământ ca opțional de anul I, la altele, ca opțional de anul al 3-lea, dar – ATENȚIE !!! – în acest caz orele se efectuează în anul I, iar creditele aferente cursului se iau cu anticipație în contul anului al III-lea (adică NU SE CONTABILIZEAZĂ/NU CONTEAZĂ PENTRU ANUL I!).

De asemenea, la unele departamente studenții au obligația să parcurgă doar primul modul, Etică și integritate academică (primele 7 săptămâni – 14 ore), în vreme ce la altele este obligatoriu și modulul de Conduita cercetării și scriere academică (deci și celelalte 7 săptămâni – în total 14 săpt./28 ore).
OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minim 50%
– verificare printr-un proiect final (eseu-dezbatere de 4 pagini)
Alte detalii importante AICI
ÎNSCRIERI:
Date fiind constrângerile legate de spațiile de învățământ, de spațiile din orar și efectivele de profesori, nu se pot organiza decât 2 serii a câte maximum 130 de studenți.
Accesul în cele 2 serii se va acorda în ordinea înscrierilor până la atingerea numărului maxim de studenți la fiecare serie.
Odată exprimată opțiunea prin înscrierea on-line, studenții au obligația de a urma acest curs și de a îl promova, ca în cazul oricărui alt curs.
SERII:
1. VINERI 12:00-14:00, Amf. I. Bogdan (PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU):
2. (programare provizorie!) MARȚI 16:00-18:00, Amf. I. Bogdan (CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA):
Formular de înscriere:

 1. Seria 1 (vineri 12:00-14:00) – AICI;
 2. Seria 2 (marți 16:00-18:00 – poate suferi modificări) – AICI;
Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel masterat (obligatoriu)
Se vor efectua ambele module (Etică și integritate academică + Conduita cercetării și scrierea academică)
SERII:
1. MIERCURI 18:00-20:00, Amf. I. Bogdan (PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU):
Studii americane
Studii est-asiatice
Traduceri literare (MTTLC)
Studii culturale slave
Spațiul islamic
2. MIERCURI 18:00-20:00, Amf. PUSHKIN (CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA):
Studii culturale britanice
Lingvistica limbii engleze
Formarea interpreților de conferință
Traduceri specializate și terminologie
CLOE
OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minim 50%
– verificare printr-un proiect final (eseu-dezbatere de 6 pagini)
Alte detalii importante AICI.
Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel doctorat (obligatoriu)
Cursul de etică se va desfășura după următorul program:
– în luna octombrie, în zilele – 13, 20, 27, între orele 10,00-16,00 (Amfiteatrul Odobescu – Facultatea de Litere)
– în luna noiembrie, ziua – 3, între orele10,00 – 14,00 (Amfiteatrul Odobescu – Facultatea de Litere).
Acest curs este obligatoriu.
Burse
Informațiile despre acordarea burselor în anul academic 2018-2019 au fost publicate AICI. Informații generale despre burse AICI.
Sport - obligatoriu anul 1
Înscrierile pentru diversele cursuri de educație fizică se fac la Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – detaliile vor fi publicate pe site-ul DEFS AICI.
Vă reamintim că sportul este obligatoriu în anul I (licență) și facultativ în anul II.
Orare
Orarele și grupele care au fost deja publicate pot fi consultate la avizierele catedrelor și/sau pe site-urile departamentelor (vezi AICI) și, centralizate, pe pagina dedicată orarelor (vezi AICI).
Anunț pentru Limbi Moderne Aplicate - anul 1
Testul la limba engleză în vederea împărțirii în grupe are loc sâmbătă, 6 octombrie, ora 14:00, clădirea din Pitar Moș.
Studenții care au diplome Cambridge, Toefl, Ielts pot trimite diploma scanată pe adresa daria.protopopescu@lls.unibuc.ro până joi, 4 octombrie și nu se vor mai prezenta la test.
Pentru mai multe detalii referitoare la orar, modulul psihopedagogic, împărțirea pe grupe etc. – vor fi postate pe grupul de Facebook LMA Engleză A 2018-2021. Toți studenții secției vor fi adăugați cu ajutorul adresei de email din fișa de înscriere în prima săptămână din octombrie.
Traducători - limba a treia (obligatoriu)
Înscrieri – 1-10 octombrie
Anul I – Limba a treia – specializări disponibile: 1. catalană; 2. croată; 3. franceză; 4. neogreacă; 5. portugheză; 6. slovacă; 7. slovenă; 8. suedeză.
Înscrierile au loc la Departamentele respective în limita locurilor disponibile, după cum urmează:

 • Departamentul de Filologie Rusă și Slavă (Pitar Moș): croată, slovacă, slovenă
 • Departamentul de Limbă și Literatură Franceză (Edgar Quinet): franceză;
 • Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice (Pitar Moș): suedeză
 • Departamentul de Lingvistică Romanică (Edgar Quinet): catalană, neogreacă, portugheză;

Informații despre departamente – AICI. Model cerere – AICI

Deschiderea anului universitar - secții
Festivitatea de deschidere va avea loc în data de 1 octombrie, ora 10:00, la Casa de Cultură a Studenților (în spatele Operei – Calea Plevnei nr. 61) – link Google Maps – AICI.
Deschiderile pentru secțiile FLLS pot fi consultate AICI. Secțiile care nu au anunțat deschideri separate vor avea deschiderea la primul curs.
Cursurile încep de joi, 4 octombrie.
Seminarul introductiv (opțional)
Seminarul Introductiv este un proiect organizat de Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS), cu scopul de a veni în ajutorul studenților proaspăt intrați în facultate, prin prezentarea și explicarea unor subiecte esențiale oricărui student, cum ar fi: examene, taxe, orar, drepturile studentului, burse, timp liber etc. De asemenea, aceștia au șansa de a-și cunoaște oportunitățile de angajare și de a interacționa cu reprezentanți ai unor firme de renume internațional. Ediția de anul acesta a Seminarului Introductiv va avea loc în perioada 1-2 octombrie, la sediul Facultății de Limbi și Literaturi Străine din strada Edgar Quinet, începând cu ora 17:00 (sălile vor fi anunțate). Mai multe informații AICI.
Deschiderea anului universitar doctoral
Festivitatea de deschidere va avea loc în data de 11 octombrie, ora 12:30, în Aula Magna a Palatului Facultății de Drept. Prezența doctoranzilor este obligatorie.
Testare Filologie/TI/Studii Culturale Franceză B (obligatoriu) - 1 octombrie
Luni, 1 octombrie 2018, ora 16, studenții anului I Filologie Franceză B (Limbi Străine, Litere/LUC), respectiv Traducători-Interpreți care NU au dat examen de admitere la limba franceză se vor prezenta la testul de limbă organizat în vederea împărțirii pe grupe de studiu.
Sălile în care va avea loc testarea, precum și repartizarea studenților în săli vor fi comunicate la deschiderea anului universitar pentru Departamentul de Limbă și Literatură Franceză, care va avea loc luni, 1 octombrie, ora 15, în amfiteatrul Hasdeu (Edgar Quinet, et.2)
ATENȚIE! Repartizarea pe grupe de studiu a studenților este condiționată de prezența la testare, aceasta având caracter OBLIGATORIU. Studenții absenți nu vor fi repartizați pe grupe, prin urmare se vor afla în imposibilitatea de a-și lua orarul și de a se prezenta la cursuri. 
Orarul anului I Filologie Franceză B, respectiv Traducători-Interpreți va fi afișat în intervalul 1-3 octombrie, după împărțirea studenților pe grupe de studiu.
Studenții anului I LMA vor beneficia de o testare aparte. Toate informațiile în acest sens le vor fi comunicate ulterior.