Întâlnirea cu beneficiarii va avea loc în data de 22 iunie, ora 18:00, amf. Hasdeu (Edgar Quinet, et.2). ATENȚIE! Prezența este obligatorie! Beneficiarii care nu vor putea fi prezenți sunt rugați fie să trimită un reprezentant cu copia actului de identitate fie să RĂSPUNDĂ LA TELEFON (numărul trecut în cerere). Persoanele care nu vor fi prezente, nu vor avea reprezentanți și nu vor răspunde la telefon în intervalul ședinței de repartizare VOR PIERDE LOCUL.
Lista beneficiarilor poate fi consultată AICI, iar lista locurilor alocate FLLS poate fi consultată AICI
 
A fost publicată metodologia de distribuire a taberelor studențești pentru vara anului 2017. Metodologia poate fi descărcată AICI. Numărul de locuri repartizat FLLS este 34, conform documentului ataşat AICI.
Calendarul pentru Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine este :

 • 28 aprilie – 22 mai, depunerea cererilor (informați mai jos);
 • 25 mai, afişarea listei cererilor depuse;
  • Lista poate fi consultată AICI;
  • Vă reamintim că sunt luate în considerare mediile din anul academic anterior (pentru anii 2,3 și M2) respectiv mediile din semestrul 1 (pentru anul 1 și M1);
  • Disciplinele opționale NU sunt luate în calcul (modul psihopedagogic, educație fizică pentru anii 2,3, M1 și M2);
  • Educația fizică ESTE disciplină obligatorie la anul 1;
 • 25 mai – 3 iunie, sesizări/completări pe marginea listei afișate – doar prin email la tabere@lls.unibuc.ro;
 • 8 iunie – afișarea listei beneficiarilor;
  • Lista poate fi consultată AICI;
  • Mențiuni privind criteriile de ierarhizare:
   • Ierarhia se ordonează după medie, la care se adaugă punctajele pentru activitățile extracurriculare, după cum urmează:
    • 0,5p adăugate pentru activitate științifică;
    • 0,25p adăugate pentru alte activități în cadrul universității/secției;
    • activitățile pot fi cumulate;
   • Pentru departajare au fost folosite următoarele criterii:
    • Anul superior;
    • Media de admitere (pentru anii I și M1);
    • Media semestrului 1 al anului curent (pentru anii II, III și M2);
 • 8-12 iunie depunerea contestaţiilor la Secretariat, în timpul programului/prin email – tabere@lls.unibuc.ro;
  • Nu au fost depuse contestații;
 • 20 iunie, afişarea listei finale:
  • Lista poate fi consultată AICI;
 • 20 iunie, afișarea listei locurilor (în serii și destinații) alocat FLLS:
  • Lista poate fi consultată AICI;
 • 22 iunie, ora 18:00, amf. Hasdeu (Edgar Quinet, et.2) – întâlnirea cu beneficiarii. ATENȚIE! Prezența este obligatorie! Beneficiarii care nu vor putea fi prezenți sunt rugați fie să trimită un reprezentant cu copia actului de identitate fie să RĂSPUNDĂ LA TELEFON (numărul trecut în cerere). Persoanele care nu vor fi prezente, nu vor avea reprezentanți și nu vor răspunde la telefon în intervalul ședinței de repartizare VOR PIERDE LOCUL.

ATENŢIE! Conform metodologiei (secţiunea I), pot beneficia de tabere numai studenţii de până la 35 de ani, integralişti (cu excepţia cazurilor sociale), la buget (inclusiv cazurile sociale), din ciclurile de master şi licenţă (inclusiv anii III şi Master II). Mediile şi criteriul de integralitate luate în calcul vor fi cele aferente anului academic anterior (2015-2016). Pentru anul 1 şi M1 în curs se va lua în calcul doar semestrul 1 2016-2017.
Completarea şi depunerea cererilor se face:

 • la Secretariatul FLLS, în timpul programului de lucru cu studenţii, până la data de 22.05.2017 (inclusiv);
 • prin email (cererea semnată şi scanată) – tabere@lls.unibuc.ro până duminică, 22 MAI, ora 23:59;*
 • prin fax la nr. de tel 021.312.13.13 până luni, 22 MAI, ora 16:00.*

Studenţii care au avut activităţi extraşcolare (conform metodologiei, secţiunea 1), trebuie să aducă actele doveditoare împreună cu cererea. Studenţii care se încadrează la criteriul social vor aduce acte care sa justifice fiecare caz în parte (pentru detalii, consultaţi metodologia – secţiunea I, cap. II, art. 4-5).
Cererea poate fi descărcată AICI. ATENȚIE! La cerere (indiferent cum este trimisă) se atașează și o copie a actului de identitate!
ATENŢIE – Acest anunţ va fi actualizat periodic, vă rugăm să verificaţi site-ul pe tot parcursul procesului.
*Dacă cererea nu este depusă fizic, originalul va fi adus la întâlnirea cu beneficiarii!