UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  28 septembrie 2017, ora 18,00 în sediul din Str. Pitar Moș, la Sala B2 al Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

THE ACQUISTION OF THE SUBJECT IN CHILD

 ROMANIANAT THE SYNTAX-DISCOURSE INTERFACE

de  către

TEODORESCU V. OTILIA-CLAUDIA (NEGRU)