Planificarea examenelor poate fi consultată mai jos:

ATENŢIE! Această planificare poate suferi modificări! Vă rugăm verificați din nou această pagină înainte de începerea sesiunii de examene!
Actualizări: Anul I –  Română B  – 6 februarie ora 10, sala 117. La acest examen se pot prezenta și restanțieriiProf. dr. Oana Murăruș, Lect. dr. Helga Oprea
IMPORTANT:

  • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine nu tolerează plagiatul! Mai multe detalii despre plagiat aici: PDF Powerpoint
  • Procedura pentru contestarea examenelor scrise (conform cu Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului) poate fi consultată AICI (<– CLICK);
  • Un model pentru cererea de contestare a unei note poate fi găsit AICI (<– CLICK);
  • Procedura privind completarea notelor în catalog poate fi consultată AICI (<– CLICK)

Mențiuni despre numărul de examinări:

  • Calendarul examenelor/restanţelor poate fi consultat separat AICI (<– CLICK)
  • A treia și a patra (dacă se aprobă) examinare se fac cu taxă (50 RON/examinare)