PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 4 SEPTEMBRIE – PROBA A
  • Ora 9:00 – catedre
 • 6 SEPTEMBRIE – PROBA B
  • Ora 9:00 – catedre
 • 8 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 4 SEPTEMBRIE – ENGLEZĂ (SCRIS + ORAL)
  • Ora 8:00 – sala L3, Pitar Moș;
 • 8 SEPTEMBRIE – FRANCEZĂ (SCRIS + ORAL)
  • Ora 9:00 – catedră, Edgar Quinet
 • 6 SEPTEMBRIE – GERMANĂ (SCRIS + ORAL)
  • Ora 9:00 – sala 6, Pitar Moș;
 • 1 SEPTEMBRIE – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SCRIS + ORAL)
  • Italiana – ora 13:30, catedra;
  • Spaniola – ora 8:30, sala 313;
  • Rusa – ora 10:00, cabinet.
 • 11 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII
  • Italiană – ora 10:00, catedră.

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 4 SEPTEMBRIE – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
  • Ora 8:00 – Sala 1 (Matematică)
 • 6 SEPTEMBRIE – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
  • Ora 8:00 – Sala 5 (Matematică)
 • 8 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.

ÎNSCRIERI:

 • 30 August, orele 09.00 – 11.30
 • 31 August, orele 11.00 – 14.00

ACTE NECESARE

Documente în format electronic:

* Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).
**ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară. De asemenea, se permite înscrierea pentru susținerea examenelor FĂRĂ a prezenta lucrarea de licență. În acest sens, studenții care doresc să susțină lucrarea vor prezenta lista completă de acte și vor avea semnătura profesorului coordonator pe fișa de înscriere. Studenții care NU doresc să susțină lucrarea în această sesiune nu vor mai depune la dosar CD-ul cu lucrarea, declarația CD și declarația de originalitate, iar pe fișa de înscriere vor înlocui semnătura profesorului coordonator cu mențiunea (scrisă în clar) NU DORESC SĂ SUSȚIN LUCRAREA DE LICENȚĂ și semnătura proprie.