PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 19 IUNIE – PROBA A
  • Franceză – Amf. Hașdeu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Italiană – Sala 213 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă – Amf. Maiorescu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Portugheză – Amf. Maiorescu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Filologie clasică – Sala 326 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Neogreacă – Sala 322 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Maghiară – Sala 1 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rromani – Sala 1 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Studii Iudaice – Sala 10 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Arabă – Sala Emerson – ora 9.00, Pitar Moș
  • Turcă – Sala Emerson – ora 13.00, Pitar Moș
  • Chineză – Amf. Pușkin – ora 13.00, Pitar Moș
  • Japoneză – Amf. Mark Twain – ora 9.00, Pitar Moș
  • Engleză – Amf. Bogdan și Shakespeare – ora 9.00, Pitar Moș
  • Studii Americane – Sala 6 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Germană – Amf. Goethe – ora 9.00, Pitar Moș
  • Neerlandeză – Sala 2 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rusă – Amf. Puskin – ora 9.00, Pitar Moș
  • Slave – Cabinet Rusă – ora 9.00, Pitar Moș
 • 21 IUNIE – PROBA B
  • Franceză – Amf. Maiorescu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Italiană – Sala 213 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă + Catalană– Amf. Hașdeu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Portugheză – Sala 212 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Greacă veche, Latină, Neogreacă – Sala 322 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Engleză – Amf. Bogdan și Amf. Shakespeare – ora 9.00, Pitar Moș
  • Germană – Amf. Twain și Amf. Emerson – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rusă – Amf. Pușkin – ora 9.00, Pitar Moș
  • Suedeză – Amf. Shakespeare – ora 13.00, Pitar Moș
  • Neerlandeză– Amf. Emerson – ora 13.00, Pitar Moș
  • Coreeană, Hindi, Persană – Amf. Goethe – ora 9.00, Pitar Moș
 • 26 IUNIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII
  • Planificare Engleză (lingvistică) – AICI

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 16 ȘI 17 IUNIE – ENGLEZĂ (SCRIS + ORAL)
  • 16 IUNIE – examenul scris începe la ora 8:00, Amf. Bogdan – Candidații au obligația să se prezinte cu un document de identitate asupra lor la ora 7:30.
 • 20 IUNIE – FRANCEZĂ (SCRIS + ORAL)
  • examen scris – Sala 211 – ora 9.00 – Edgar Quinet
 • 22 ȘI 23 IUNIE – GERMANĂ (SCRIS + ORAL)
  • examen scris – Amf. Bogdan – ora 9.00 – Pitar Moș
 • 26 IUNIE – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SCRIS + ORAL)
  • Rusă – examen scris – Amf. Pușkin – ora 9.00 – Pitar Moș
  • Italiană – examen scris – Amf. Hașdeu – ora 9.00 – Edgar Quinet
  • Spaniolă – examen scris – Amf. Maiorescu – ora 9.00 – Edgar Quinet
 • 28 IUNIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII (Rusă)
 • 29 IUNIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII (Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană)

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 19 IUNIE – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
  • Limba A + Limba B – Amf. Spiru Haret – ora 8.00, Facultatea de Matematică, Edgar Quinet
 • 21 IUNIE – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
  • Economie + Drept – Amf. Spiru Haret – ora 8.00, Facultatea de Matematică, Edgar Quinet
 • 26 IUNIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.

PLANIFICARE DISERTAȚIE – AICI

 

ÎNSCRIERI:

 • 6-8 IUNIE, PROGRAM 10:00-14:00
 • 9 IUNIE, PROGRAM 10:00-13:00
 • 12-14 IUNIE, PROGRAM 10:00-14:00

ACTE NECESARE

Documente în format electronic:

* Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).
**ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară. De asemenea, se permite înscrierea pentru susținerea examenelor FĂRĂ a prezenta lucrarea de licență. În acest sens, studenții care doresc să susțină lucrarea vor prezenta lista completă de acte și vor avea semnătura profesorului coordonator pe fișa de înscriere. Studenții care NU doresc să susțină lucrarea în această sesiune nu vor mai depune la dosar CD-ul cu lucrarea, declarația CD și declarația de originalitate, iar pe fișa de înscriere vor înlocui semnătura profesorului coordonator cu mențiunea (scrisă în clar) NU DORESC SĂ SUSȚIN LUCRAREA DE LICENȚĂ și semnătura proprie.