Calendarul cazărilor 2017 (Redistribuiri)
Etapa 1 s-a încheiat. Toate cererile neridicate conform calendarului au fost anulate.
Etapa 2 s-a încheiat. Toate cererile neridicate conform calendarului au fost anulate (inclusiv pentru cei absenți de la ședința de redistribuire).
Etapa 3 (re-redistribuiri) – are loc la Comisia Centrală de Cazare a Universității (Facultatea de drept, subsol). Mai multe detalii aici: http://www.unibuc.ro/n/organizare/diradmin/d-camine/
Comisia de cazări a facultății și-a încheiat activitatea.
 
 Etapa 1:

 • 8.05 – 2.06 – depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2, D3);
 • 26 – 31.07 – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I și M1):
 • 11-15.09 – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I, M1 și D1);
 • 15.09 – afişarea listelor punctajelor obţinute de studenţii din anii în curs (viitori ani II, III, M2, D2 și D3):
  • Punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanţelor şi materiilor facultative (modulul psihopedagogic, sportul pentru anul 2 etc.). Vă rugăm să citiți cu atenție mențiunile pentru fiecare an;
  • Cazul social (şi punctajul acordat, în consecinţă), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri de cel mult 450 RON/membru de familie;
  • În cazurile studenţilor plecaţi cu burse Erasmus, dacă situaţiile şcolare pe semestrul 2 nu au fost trimise UB până la momentul calculării, situaţia academică pentru semestrul 1 (din România) a fost dublată pentru a calcula punctajul anual;
  • Puteţi sesiza eventualele erori apărute în listele de mai jos, prin email (cazari@asls.ro) până luni, 18.09 20.09, ora 10:00;
  • Anul I->II:
   • ATENȚIE! Pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), punctajele pentru situația academică au fost corectate cu un factor de 0,967742, întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie. Astfel, persoanele cu 620 de puncte vor avea 600 de puncte, persoanele cu 550 de puncte vor avea 532 de puncte etc.
   • Listele pot fi consultate AICI.
  • Anul II->III:
   • Listele pot fi consultate AICI.
  • Master I->II:
   • Listele pot fi consultate AICI.
 • 15.09-17.09 – depunerea de sesizări la adresa punctajelor afișate – prin email – cazari@asls.ro;
 • 21-22.09 – afişarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toţi anii) pe site-ul Facultăţii (mai sus);
 • 23.09 – depunerea contestaţiilor (detalii mai sus);
 • 24.09 – afişarea listelor finale – pe site-ul Facultăţii;
 • 25.09-1.10 – Ridicarea cererilor aprobate (detalii mai sus);
 • 25.09-1.10 – Cazarea efectivă în cămine (detalii mai sus).

Etapa 2 (redistribuiri):

 • 25.09-1.10 – (re)depunerea cererilor prin email la cazari@asls.ro cu subiectul Redistribuiri sau personal (program identic cu ridicarea cererilor – vezi mai sus);
  • ATENŢIE! Cererile neaprobate în prima etapă NU se consideră depuse pentru a doua etapă automat, fără intervenţia studentului în cauză! Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile însoțesc listele.
 • 3.10 – afișarea listei (nominale) a studenților care au depus cereri
  • Lista cererilor depuse și a punctajelor poate fi consultată AICI.
  • Punctajul se formează după cum urmează:
   • Anul 1 și M1 – înmulțirea mediei de admitere cu 60;
   • Anul 2 – înmulțirea punctajului pe anul precedent cu un factor de corecție de 0,967742 pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie;
   • Cazul social (şi punctajul acordat, în consecinţă), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri de cel mult 450 RON/membru de familie.
  • Eventualele sesizări la adresa listei pot fi transmise până mâine, la ora 14:00, prin email – cazari@asls.ro;
 • 4.10 (ora 20:00) – afișarea listei (ierarhiei) finale
  • Lista poate fi consultată AICI (act. 22:45);
  • Departajările pentru punctaje egale au fost explicate în coloana de observații;
  • Sunt disponibile un număr de 113 locuri (dintre care 22 în complexul Măgurele) pentru cei 80 de studenți înscriși, se consideră îndeplinită garantarea locului pentru cazurile sociale grave;
 • 5.10, ora 8:00, Pitar Moș, amf. Twain (et.1) – redistribuirea locurilor în ședință publică (ATENŢIE! Prezenţa este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă! Pot fi trimiși reprezentanți cu copia actului de identitate a titularului!);
 • până la data de 8.10 – cazarea efectivă la administraţia căminelor. Locurile necontractate după data limită vor fi redistribuite!

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro
 

UTCB
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a primit 41 de locuri în căminul nr. 2 al Universității Tehnice de Construcții din București (detalii despre condiții și costuri AICI). Informații despre distribuirea acestor locuri:

 • toate cererile pentru UTCB transmise până la data de 24 septembrie (inclusiv) au fost aprobate, cu excepția celor neeligibile (studenți din anul 1 / M1 la taxă, cu excepția cazurilor sociale);
 • 16 de locuri au rămas neocupate în continuare;
 • studenții care au depus deja cerere de cazare se pot înscrie în continuare pentru aceste locuri, prin email (cazari@asls.ro – subiectul UTCB) iar cei care nu au depus o pot depune în timpul programului de mai jos. Solicitările vor fi aprobate în ordinea depunerii și cererile vor putea fi ridicate în timpul programului de mai jos. Atenție! Nu puteți depune cererea și pentru redistribuiri și pentru UTCB. În cazul în care cererea pentru UTCB nu va fi aprobată, aceasta se consideră automat valabilă pentru redistribuiri (care au loc după cazarea în UTCB);
 • cererile vor putea fi ridicate până la data de 29.09, la sediul FLLS din str. Edgar Quinet, sala 318 (et.3), program 10:00 – 12:00;
 • cazarea efectivă se va face în intervalul 25-29.09, program 9:00-15:00, la administrația căminului;
 • ATENȚIE! Căminul este sub administrarea Universității Tehnice de Construcții din București, orice problemă administrativă se va rezolva la administrația căminului. Beneficiarii locurilor sunt sfătuiți să se prezinte cât mai repede la cazare întrucât repartizarea în camere se va face în ordinea sosirii. Mai multe informații despre condiții și costuri AICI.
Cazări - etapa 1 (distribuiri)
Listele beneficiarilor locurilor la cămin în anul 2017/2018, etapa 1 (distribuiri):
Anul 1 (dosar)    Anul 1 (examen)      Anul 1->2         Anul 2->3       Master 1     Master 1->2   Doctorat
În atenția candidaților care au primit loc la cămin:

 1. Ridicarea cererilor se poate face în intervalul 25.09-01.10, din Edgar Quinet, sala 318 (et.3, scările din stânga), interval 10:00-12:00. Cererile neridicate până la data de 01.10 se anulează, iar locurile vor fi ocupate în etapa redistribuirilor.
 2. Cazarea efectivă (care presupune semnarea contractului și plata regiei pentru prima lună) se poate face doar de către titular (sau cu procură) în intervalul 25.09-01.10, program 8:30-15:00, la administrația căminului, cu cererea aprobată (ridicată de la facultate) și actul de identitate.

În atenția candidaților care NU au primit loc la cămin:

 1. Puteți consulta o listă orientativă a căminelor private din București – AICI;
 2. Puteți apela la programul Cazare Alternativă (detalii AICI) organizat de Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră din cadrul Universității din București;
 3. Puteți urmări anunțul pentru locurile în căminul C2 al UTCB, care va avea o procedură separată de distribuire și redistribuire (mai jos);
 4. Puteți redepune cererea pentru etapa a doua (redistribuiri) în intervalul 25.09-01.10 prin email (cazari@asls.ro – subiectul Redistribuiri). Atenție! Nu puteți depune cererea și pentru redistribuiri și pentru UTCB. În cazul în care cererea pentru UTCB nu va fi aprobată, aceasta se consideră automat valabilă pentru redistribuiri (care au loc după cazarea în UTCB).

 

ATENŢIE! Vă rugăm citiţi cu atenţie următoarele menţiuni primite de la comisia de cazare:

 1. Punctajele contestate anterior au fost verificate și actualizate în listele de mai sus. Nu se mai admit contestări ale punctajelor pentru anii în curs, perioada de timp fiind încheiată pentru etapa respectivă.
 2. Vă reamintim că, pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), punctajele la anul 1->2 pentru situația academică au fost corectate cu un factor de 0,967742, întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie. Astfel, persoanele cu 620 de puncte vor avea 600 de puncte, persoanele cu 550 de puncte vor avea 532 de puncte etc.
 3. Continuitățile au fost acordate, în limita locurilor disponibile, până la punctajul de 500 de puncte, cu excepția căminelor Pallady 1 și 2, Stoian Militaru și Grozăvești A1 – care au, în general, punctaje mai ridicate.
 4. Reamintim faptul că punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanţelor şi materiilor facultative (modulul psihopedagogic şi sportul în anul 2). Restanțele și măririle vor fi luate în calcul în etapa redistribuirilor.
 5. Cazul social (şi punctajul acordat, în consecinţă), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri de cel mult 450 RON/membru de familie.
 6. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a primit 41 de locuri în căminele Universității Tehnice de Construcții din București (detalii despre condiții și costuri AICI). Informații despre distribuirea acestor locuri vor fi afișate pe site, separat, mai jos.
 7. Contestații la listele de mai sus pot fi depuse în cursul zilei de 23.09.2017, la sediul FLLS din str. Edgar Quinet, Decanat (et.2), program 12:00 – 14:00 sau prin email (cazari@asls.ro, până la ora 14:00). ATENȚIE! Contestațiile reprezintă semnalarea unor nereguli sau incorectitudini în procesul de cazare, care trebuie menționate clar în textul emailului! Contestațiile care nu vizează un aspect anume (de tipul “nu am primit cămin, doresc să primesc cămin”) nu vor fi luate în considerare.
 8. Doctoranzii (inclusiv cei aflaţi încă în procesul de admitere) care nu au depus încă cereri de cazare și nu au contactat încă comisia de cazare vor putea depune cereri numai în etapa redistribuirilor!
 9. Reamintim următoarele menţiuni (din metodologia FLLS):

Art. 15. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.
Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Depunerea dosarelor pentru anii I licență/master/doctorat (admitere 2017)
În atenţia candidaţilor de anul I licenţă/masterat/doctorat de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine care doresc obţinerea unui loc în cămin, ULTIMA perioadă de depunere a dosarelor este:
Luni, 11.09 – vineri, 15.09: 12.00 – 16.00, sediul din Pitar Moș, sediul ASLS, etajul 1 (ușa albastră)
Pot depune NUMAI candidații admiși pe locuri la BUGET, anul 1 licență, masterat și doctorat (cu excepția cazurilor sociale).
În atenția candidaților aflați încă în procesul de admitere (masterat și doctorat): cererile de cazare se pot depune DOAR în perioada de mai sus, chiar dacă nu se cunosc rezultatele finale ale concursului de admitere! Cererile candidaților care nu vor fi admiși conform procedurilor de admitere vor fi respinse.
NU este necesară prezentarea unei dovezi a rezultatului concursului de admitere, actualizarea statutului BUGET/TAXĂ având loc automat, conform listelor publicate de comisiile de admitere.

Vă rugăm verificați lista de acte necesare (mai jos). NU se admit dosare incomplete!

ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII
Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 • Fotocopie după cartea de identitate;
 • Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 • (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 • în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.
Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro
 

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3):
Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3) va avea loc în intervalul 8 mai – 6 iunie 2017, în sediul din str. Pitar Moș, et. 2, sala CRSC/Decanat (lângă amf. Bogdan).

Program:

 • luni, 29 mai: 10:00 – 16:00;
 • marți, 30 mai: 10:00 – 16:00;
 • miercuri, 31 mai: 10:00 – 14:00;
 • marți, 6 iunie: 14:00-18:00;

Vă rugăm verificați lista de acte necesare (mai jos). NU se admit dosare incomplete!
ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII
Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care ați locuit la cămin);
 2. Fotocopie după cartea de identitate;
 3. Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

 
Actele doveditoare pentru activităţi extracurriculare (dacă este cazul):
I. Merite excepţionale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 1. (obligatoriu!) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 2. În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 3. Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 4. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 5. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 6. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.
Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.
 
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

ATENŢIE! Vă rugăm să respectați planificarea de mai sus! Nerespectarea termenelor, indiferent de justificare, poate duce la pierderea repartizării!

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea căminelor se găsește în Broșura Căminelor 2017/2018 – AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor!
Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății, cu un grad apropiat de 50% a cererilor aprobate în ultimii ani.
Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 și Master 1 nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale.
Reamintim următoarele mențiuni (din metodologia FLLS):

Art. 15. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.
Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită (mai-iunie), indiferent dacă au fost sau nu la taxă în anul curent, pentru că repartizarea buget/taxă are loc DUPĂ repartizarea locurilor la cămin.

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB poate fi consultată AICI.
 • Metodologia FLLS poate fi consultată AICI.
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro