A fost publicată metodologia de distribuire a taberelor studenţeşti pentru vara anului 2016. Metodologia poate fi descărcată AICI. Numărul de locuri repartizat FLLS este 35, conform documentului ataşat AICI.
ATENȚIE! În data de 30.06.2016 au fost primite seriile și locurile pentru tabere! Detalii AICI.
Întrucât data limită pentru întocmirea documentelor este 4 iulie 2016, întâlnirea pentru repartizare va avea loc luni, 4 iulie, ora 14:00, amf. Maiorescu (sediul din Edgar Quinet, et. 3, scările din dreapta). Vă reamintim că prezența este obligatorie! Beneficiarii care nu vor putea fi prezenți sunt rugați fie să trimită un reprezentant cu copia actului de identitate fie să RĂSPUNDĂ LA TELEFON (numărul trecut în cerere). Persoanele care nu vor fi prezente, nu vor avea reprezentanți și nu vor răspunde la telefon în intervalul ședinței de repartizare VOR PIERDE LOCUL.
Calendarul pentru Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine este :

 • 11 mai – 22 mai, depunerea cererilor (informați mai jos);
 • 30 mai, afişarea listei cererilor depuse;
  • Lista poate fi consultată AICI;
  • Vă reamintim că sunt luate în considerare mediile din anul academic anterior (pentru anii 2,3 și M2) respectiv mediile din semestrul 1 (pentru anul 1 și M1);
  • Disciplinele opționale NU sunt luate în calcul (modul psihopedagogic, educație fizică pentru anii 2,3, M1 și M2);
  • Educația fizică ESTE disciplină obligatorie la anul 1;
 • 31 mai – 3 iunie, sesizări/completări pe marginea listei afișate – doar prin email – tabere@asls.ro;
 • 9 iunie – afișarea listei beneficiarilor;
  • Lista poate fi consultată AICI;
  • Mențiuni privind criteriile de ierarhizare:
   • Au fost alocate 6 locuri pentru activități extracurriculare (17,14% din 35 de locuri);
   • Au fost alocate 29 de locuri pentru situația academică (82,85% din 35 de locuri);
   • Ierarhia se ordonează după medie, la care se adaugă punctajele pentru activitățile extracurriculare, după cum urmează:
    • 0,5p adăugate pentru activitate științifică;
    • 0,25p adăugate pentru alte activități în cadrul universității/secției;
    • activitățile pot fi cumulate;
   • Pentru departajare au fost folosite următoarele criterii:
    • Anul superior;
    • Media de admitere (pentru anii I și M1);
    • Media semestrului 1 al anului curent (pentru anii II, III și M2);
 • 9-14 iunie depunerea contestaţiilor la Secretariat, în timpul programului/prin email – tabere@asls.ro;
 • 17 iunie, afişarea listei finale:
 • 24 iunie – procesul se suspendă până la primirea listei locurilor (în serii și destinații) din partea Ministerului Tineretului și Sportului (vezi adresă)
 • 1 iulie, afișarea listei locurilor (în serii și destinații) alocat FLLS;
 • 4 iulie – întâlnirea cu beneficiarii. ATENȚIE! Prezența este obligatorie! Beneficiarii care nu vor putea fi prezenți sunt rugați fie să trimită un reprezentant cu copia actului de identitate fie să RĂSPUNDĂ LA TELEFON (numărul trecut în cerere). Persoanele care nu vor fi prezente, nu vor avea reprezentanți și nu vor răspunde la telefon în intervalul ședinței de repartizare VOR PIERDE LOCUL.

ATENŢIE! Conform metodologiei (secţiunea I), pot beneficia de tabere numai studenţii de până la 35 de ani, integralişti (cu excepţia cazurilor sociale), la buget (inclusiv cazurile sociale), din ciclurile de master şi licenţă (inclusiv anii III şi Master II). Mediile şi criteriul de integralitate luate în calcul vor fi cele aferente anului academic anterior (2014-2015). Pentru anul 1 şi M1 în curs se va lua în calcul doar semestrul 1 2015-2016.
 Completarea şi depunerea cererilor se face:

 • la Secretariatul FLLS, în timpul programului de lucru cu studenţii, până la data de 19.05.2015 (inclusiv);
 • prin email (cererea semnată şi scanată) – tabere@asls.ro până duminică, 22 MAI, ora 23:59;*
 • prin fax la nr. de tel 021.312.13.13 până vineri, 20 MAI, ora 16:00.*

Studenţii care au avut activităţi extraşcolare (conform metodologiei, secţiunea 1), trebuie să aducă actele doveditoare împreună cu cererea. Studenţii care se încadrează la criteriul social vor aduce acte care sa justifice fiecare caz în parte (pentru detalii, consultaţi metodologia – secţiunea I, cap. II, art. 4-5).
Cererea poate fi descărcată AICI.
ATENŢIE – Acest anunţ va fi actualizat periodic, vă rugăm să verificaţi site-ul pe tot parcursul procesului.
*Dacă cererea nu este depusă fizic, originalul va fi adus la întâlnirea cu beneficiarii!