A fost lansată a doua rundă a compețitiei pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016, prin transfer de fonduri de la mobilitățile de studii (de unde s-au retras unii titulari). Perioada mobililății poate fi între 1 iulie – 30 septembrie 2016, minimum 2 luni de finanțare.
La această rundă de selecție se pot înscrie și studenți aflați în ANI TERMINALI.
Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB până pe data de 10 iunie 2016, iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).

Informațiile privind această nouă rundă de selecție sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/ (în partea de jos a paginii).

În cadrul noului Program ERASMUS+, un student care a beneficiat deja de un stagiu de studii Erasmus mai poate beneficia și de un stagiu de practică Erasmus o singură dată pe durata fiecărui ciclu de studii, respectiv:
1) – un student care a beneficiat de stagiu de practică Erasmus pe durata ciclului 1 – studii universitare de licenţă mai poate beneficia de un stagiu de practică Erasmus pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat;
2) – un student care a beneficiat de stagiu de practică Erasmus pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat mai poate beneficia de un stagiu de practică Erasmus pe durata ciclului 3 – studii universitare de doctorat.
Pentru orice informații suplimentare contactați Biroul Erasmus+ al U.B.