UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  5  octombrie 2016, ora 13,00 în sediul din Str. Edgar Quinet, sala 326 a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

La metaphore dans la mise en scene mediatique  des evenements politiques. Une approche cognitive  (le domaine franco-roumain),

 de  către

GEALAPU (OLARU) Simona-Cristina