A fost stabilit programul decontărilor RATB:
22 noiembrie28 noiembrie (inclusiv), program luni-joi 11:00-15:00, vineri 10:00-14:00, casieria din Pitar Moș (parter, dreapta, după scări)
Pentru decontări se vor preda următoarele:

  • copie card RATB nominal (portofel electronic);
  • chitanța de plată (ștampilată*) a abonamentului RATB în original;

Important:

  • Toți studenții trebuie să prezinte carnetul vizat și un act de identitate.

*Studenții care nu au chitanța ștampilată se pot adresa unităților RATB pentru aplicarea ștampilei, chitanțele nu se primesc fără ștampilă.