Rectoratul Universităţii din Bucureşti a anunţat suspendarea activităţii didactice în universitate în zilele de miercuri, 29 ianuarie 2014 şi, respectiv, joi, 30 ianuarie 2014, având în vedere fenomenele meteorologice anunţate pentru aceste zile.
Examenele stabilite în zilele respective vor fi reprogramate exclusiv de comun acord între grupele de studenţi şi profesorul sau comisia de examinare.
Vă aducem la cunoştinţă că examenul de licenţă – proba scrisă la specializarea A stabilit iniţial pentru joi, 30 ianuarie 2014, va fi reprogramat  pentru vineri, 31 ianuarie 2014, ora 12.00.
Examenele se vor desfăşura, acolo unde este posibil, în cabinetele secţiilor, după următoarea programare:
Arabă – cabinet secţie / Bulgară – cabinet secţie / Cehă – cabinet secţie / Chineză – cabinet secţie / Engleză – amf. Emerson
Filologie clasică – Sala 326 / Franceză – catedră  / Germană – cabinet secţie / Italiană – Sala 213 / Japoneză – cabinet secţie
Maghiară – cabinet secţie / Neerlandeză – cabinet secţie / Portugheză – Sala 213 / Rromani – cabinet secţie / Rusă – catedră rusă
Sârbă – cabinet secţie / Spaniolă – Sala 213 / Studii Americane – Sala Studii Americane / Ucraineană – cabinet secţie