Informaţii reînmatriculări (valabil numai pentru studenţii care au fost exmatriculaţi!)

 
Reînmatriculările se fac în perioada 1-15 septembrie 2014, la secretariatul Facultăţii.
Taxa de reînmatriculare este 300 RON şi se plăteşte la casieria Universităţii (Facultatea de Drept), separat de taxa anuală de şcolarizare.
Acte necesare: chitanţa de plată a taxei de 300 RON
 
Studenţii aflaţi în semestru de graţie se vor prezenta direct la semnarea contractului de studii cu taxa aferentă semestrului. Reînmatricularea NU este necesară.
Studenţii aflaţi care revin din întrerupere de studii nu sunt nevoiţi să îndeplinească alte proceduri în afara înscrierii în an, în luna octombrie, conform planificării secretariatului.
 
Mai multe informaţii despre reînmatriculări, întreruperi şi semestre de graţie aici.