Au fost afişate actele necesare pentru înscrierea la disertaţie, sesiunea februarie 2014:
ÎNSCRIERI :

02.06 – 05.06.2014 orele 12:00 – 14:00

10.06 – 12.06.2014 orele 10:00 – 14:00

La înscriere (2-12 iunie) fiecare student trebuie să prezinte la secretariat un CD care să cuprindă disertaţia + o declaraţie pe propria răspundere care să ateste că CD-ul conţine disertaţia.
ACTELE necesare la înscriere:
– cerere de înscriere (DE LA SECRETARIAT/mai jos)
– fişă de lichidare (DE LA SECRETARIAT/mai jos)
– CD cu lucrarea de disertaţie
– declaraţie pentru CD-ul depus (DE LA SECRETARIAT/mai jos)
– 2 fotografii tip paşaport (pe hârtie fotografică mată, nu lucioasă)
– diploma de bacalaureat (copie legalizată)
– diploma de licenţă (copie legalizată)
– certificatul de naştere (copie legalizată)
– folie plastic
– copie simplă C.I.
Pentru programele de studii care NU au practica profesională inclusă în planul de învăţământ – promoţia 2012-2014:

– Adeverinţă/adeverinţe care totalizează min. 40 de zile de practică profesională, desfăşurată în timpul anilor de facultate, într-un domeniu de activitate acceptat de facultate (detalii AICI) SAU adeverinţă de angajat, în cazul studenţilor care sunt deja angajaţi într-un domeniu de activitate acceptat de facultate

– studenţii care au întrerupt studiile sau se află în semestru/an de graţie sau sunt reînmatriculaţi în anul 2 NU sunt nevoiţi să aducă adeverinţa de practică.

Pentru promoţii anterioare (pentru masteranzii care au mai susţinut disertaţia în alte sesiuni):
– chitanţa de plată (175 RON – repetarea susţinerii disertaţiei –DE LA CASIERIA RECTORATULUI)
 
ATENŢIE! La înscriere (20-24 ianuarie) fiecare student trebuie să prezinte la secretariat un CD care să cuprindă disertaţia + o declaraţie pe propria răspundere care să ateste că CD-ul conţine disertaţia.
 

Documente disponibile în format electronic:

CERERE ÎNSCRIERE
FIŞĂ DE LICHIDARE – ATENŢIE!! FORMAT NOU!
DECLARATIE – CD
DECLARATIE – originalitate – NU este necesară la înscriere, se ataşează lucrării scrise înainte de susţinere