S-a încheiat perioada primirii dosarelor pentru burse sociale.
Listele burselor de merit, studiu şi ajutor social s-au afişat la avizierul secretariatului.
Criterii privind acordarea burselor de studiu şi de merit AICI.
Bursele sociale s-au acordat, în limita numărului de burse disponibile, în ordine crescătoare a veniturilor/membru de familie (până la plafonul de 420 RON).
Se pot depune contestaţii până joi, 20.11, în intervalul 12:00-14:00, la Decanat (Edgar Quinet, et.2)
Atenţie! Anunţ important pentru bursieri privind contul în care ajung bursele: AICI.
 
Metodologia acordării burselor DIN 2012 (valabilă şi în 2014!!) poate fi consultată AICI
Alte detalii despre celelalte tipuri de burse AICI.
 
Întrebări frecvente despre burse:
1. Când se depun dosarele pentru bursă?
Dosarele pentru bursă se depun de obicei la începutul lunii noiembrie, facultatea anunță această perioadă pe site.
2. Dacă sunt în anul I, pot beneficia de bursă de merit/studiu?
Da, poţi beneficia de bursă de studiu chiar dacă eşti în anul I, în funcţie de media de admitere. Nu poţi obţine bursă de merit în anul 1, însă.
3. Pe ce dată a lunii se dau bursele?
De obicei bursele se dau la începutul lunii, de menţionat este faptul că sunt bursele din luna anterioară (de exemplu în luna martie primeşti bursa din luna februarie).
4. Bursele sunt anuale sau semestriale?
Bursele sunt anuale. Nu se redistribuie şi nu se mai aplică pentru alte burse în semestrul 2.
5.Cum ajung banii de burse la student?
Poţi intra în posesia banilor de  bursă în două feluri:

  • Fie pe card, după ce ai aflat că iei bursă, o să duci la Serviciul Social extrasul de cont al cardului, unde este scris codul IBAN, iar pe extrasul de cont vei scrie CNP-ul, facultatea, specializarea, anul de studiu, numărul de telefon şi să menţionezi dacă în anul anterior universitar ai mai beneficiat de bursă;
  • Fie de la casierie, care se află în clădirea din Pitar Moş la parter, asta dacă nu ai dat extrasul de cont la Serviciul Social.

6.Ce se întâmplă dacă într-o lună nu pot ajunge să iau bursa?
Dacă nu ai lăsat extrasul de cont şi nici nu ai luat bursa în timpul programului stabilit, trebuie să mergi la Facultatea de Drept, Serviciul Social (subsol) şi să depui o cerere pentru ca banii să fie trimişi din nou luna următoare. Programul serviciului este poate fi găsit AICI.
7. Care este media minimă de acordare a bursei de merit/studiu?
Orientativ, media minimă în anul anterior pentru a putea beneficia de bursa de merit a fost de 9,80, iar de studiu 9,50, dar pot exista diferenţe de la an la an, în funcţie de numărul de burse alocat de Universitate şi de mediile studenţilor.
8. Mai pot beneficia de burse dacă am restanțe?
Pentru a putea beneficia de bursă trebuie să fii integralist: Regulamentul de acordare a burselor Articolul 3.3. Condiția de obţinere a unei burse acordată de Universitatea București, indiferent de categorie, este ca studentul să-și fi îndeplinit integral activitățile prevăzute în planul de învățământ. Evaluarea și creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiția de integralist și, implicit pentru calculul mediei.
9. Ce acte sunt necesare pentru bursa socială?
Detalii despre actele necesare pot fi găsite AICI.