Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

a Universităţii din Bucureşti

organizează în

17 mai 2013

Sesiune de comunicări ştiinţifice a studenţilor,

la care pot participa studenţii de la ciclurile de licenţă şi master.

 

Pot fi înscrise comunicări din următoarele domenii:
a. lingvistică;
b. literatură (istorie literară, critică, analiză de text, literatură comparată);
c. studii culturale.
Prezentările nu trebuie să depăşească 20 de minute şi pot fi făcute într-o limbă de largă circulaţie sau în română.
Titlul şi un rezumat (de max. 100 de cuvinte), precum şi date referitoare la autor (nume, prenume, adresă de e-mail, an de studii, specializare, secţiunea la care doreşte să participe, scurtă scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator) vor fi trimise pe adresa roxut@yahoo.com (conf.dr. Roxana Utale, prodecan FLLS cu activitatea de cercetare) până la data de 10.05.2013. Mesajul va conţine în titlu indicaţia “SCCSS 2013”.
 
Pentru prima oară, în paralel, va fi organizat şi un concurs profesional de traduceri, deschis tuturor studenţilor, dar, mai ales, celor de la specializările Limbi Moderne Aplicate şi Interpreţi, Traducători, Terminologi.
Acest concurs va avea două secţiuni:
a. traduceri specializate (economie, drept, jurnalism, tehnică etc.);
b. traduceri literare contemporane.
Pentru ambele secţiuni subiectele vor presupune atât traducere, cât şi retroversiune.
Înscrierea se face la aceeaşi adresă, până la aceeaşi data, şi va conţine datele referitoare la autor (nume, prenume, adresă de e-mail, an de studii, specializare, secţiunea la care doreşte să participe). Mesajul va conţine în titlu indicaţia “CPT 2013”.