Atenţie! A fost publicat programul administratorilor de cămin, al redistribuirilor Universităţii şi al proiectului “Cazare alternativă” oferit de Departamentul Servicii pentru Studenţi. Detalii AICI.
Detalii despre redistribuirile Facultăţii:

IMPORTANT (vă rugăm citiţi cu atenţie precizările următoare):

1. Şedinţa publică pentru redistribuirea locurilor de cazare va avea loc LUNI, 7 octombrie, ora 18:00, amf. Bogdan (et. 2), sediul Facultăţii din str. Pitar Moş – prezenţa este OBLIGATORIE!

1.1 Din păcate, nu toţi administratorii de cămin au putut fi contactaţi în cursul zilei de vineri pentru a confirma locurile rămase;

1.2 Un număr de 77 de locuri au fost confirmate vacante (cereri neridicate, locuri confirmate de administratori etc.) – lista de mai jos a fost alcătuită în baza acestui număr;

1.3 Numărul de locuri disponibile la ora şedinţei publice poate fi suplimentat.

1.4 Studenţii care primesc locuri în urma redistribuirilor sunt nevoiţi să le contracteze a DOUA ZI, marţi 8 octombrie, până la ora 14:00!

2. Lista (ordonată) a studenţilor înscrişi poate fi descărcată AICI (<– CLICK)

2.1 În urma sesizărilor depuse, au fost admise două modificări, marcate cu galben – NU se mai pot face contestaţii la adresa punctajului, termenul a expirat;

2.2 Contestaţii la adresa listei se pot face personal, înaintea şedinţei pentru redistribuiri, luni, 7 octombrie, între 16:00 şi 17:30 la sediul pentru audienţe, Pitar Moş, et. 2, lângă amf. Bogdan;

2.2 În cazul punctajelor egale, departajările au fost făcute în funcţie de anii de studiu (prioritatea din metodologie este: M2, III, II, M1, I), depunerea cererii la timp, punctajele din vară, tipul de admitere, examenul de admitere la limba străină etc.

2.3 Studenţii cazuri sociale grave aflaţi sub limita de 77 de locuri (marcaţi cu verde) au fost avansaţi deasupra liniei; această modificare depinde de numărul de locuri disponibile până la începerea şedinţei publice; în cazul în care vor fi disponibile mai multe locuri, studenţii respectivi vor fi clasaţi conform punctajului;

2.4 Mediile studenţilor din anul 1 au fost transformate în punctaje după formula MEDIE * 60 = PUNCTAJ; Cazurile sociale au primit punctaje asemenea anilor mai mari;

2.5 Studenţii marcaţi cu roşu (reînmatriculări, întreruperi, întârzieri în depunerea cererii etc.) pot primi loc numai în eventualitatea în care vor mai exista locuri disponibile după parcurgerea întregii liste;

3. Locurile obţinute se pot schimba numai în acelaşi cămin, cu acordul administratorului. Schimbarea de locuri între cămine se poate obţine numai prin cerere către Departamentul Servicii pentru Studenţi, în perioada redistribuirilor Universităţii (detalii AICI).

4. Comisia nu va face publice datele din cererile depuse şi nu va detalia punctajele altor persoane în afara studenţilor în cauză;

Pentru orice întrebare sau nelămurire suplimentară, trimiteţi un mail respectând informaţiile de mai sus la adresa cazari@limbi-straine.ro
Vă rugăm să consultaţi documentele ataşate:
Metodologie cazare 2013
Descriere camine
 
Pentru studenţii din anii 1,şi 2 de licenţă şi Master 1 (în anul universitar 2012-2013) care doresc loc la cămin pentru anul universitar 2013-2014, perioada în care se pot depune dosarele pentru cazare este 23 mai – 21 iunie, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14. Cererile tip pentru cămin se pot lua doar la depunerea dosarului, contra sumei de 1 leu. Dosarele se depun la Decanat, fosta sala CRSC (Pitar Moş, et.2, lângă Amf. Bogdan).
Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care au locuit la cămin);
 2. Fotocopie după cartea de identitate şi după viza de flotant (dacă în anul anterior au locuit la cămin);
 3. Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele doveditoare pentru activităţi extracurriculare (dacă este cazul):
Merite excepţionale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 1. (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 2. în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 3. Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 4. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 5. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 6. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);

Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);