Pentru anul universitar 2013 – 2014

1. Studenţilor promovaţi a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (570 RON/lună)
Acte necesare:
–       declaraţia de venituri (se obţine de la Secretariat) semnată şi datată;
–       cerere pentru acordarea burselor (se obţine de la Secretariat) semnată şi datată;
–       adeverinţă cu salariul net pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) pentru titular şi membrii familiei.
Nu se primesc adeverinţe care nu conţin specificaţia salariul net, ştampila şi data eliberării.
–       adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (elevi, studenţi în sistemul de învăţămînt de stat + copii certificat naştere ale fraţilor);
–       adeverinţă de la Circa Financiară din localitatea de domiciliu, pentru titular şi membrii de familie, care să conţină declaraţia de venituri;
–       adeverinţă de la Primărie pentru venituri agricole (dacă este cazul);
–       hotărâre judecătorească de divorţ (unde este cazul);
–       copii certificate de deces (unde este cazul);
–       talon pensie (iulie, august, septembrie);
–       talon pensie de urmaş (iulie, august, septembrie);
–       menţionare alocaţie fraţi (unde este cazul);
–  declaraţie la Notariat pentru cei care nu au venituri (titular şi/sau membrii de familie dacă este cazul, declaraţie dată în nume propriu) şi de la Circa Financiară din localitatea de domiciliu;
–       studenţii ai căror părinţi lucrează la societăţi particulare să prezinte, pe lângă adeverinţa cu venitul brut, copie după prima şi ultima filă din cartea de muncă a părinţilor.
 
2. Studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau Plasament familial, care nu realizează venituri.
Acte necesare:
–       cerere de acordare a bursei (se obţine de la Secretariat);
–       declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri;
–       acte doveditoare: certificate de deces (unde este cazul), adeverinţe de la Casa de Copii de unde aparţin (unde este cazul).
 
3.  Studenţilor bolnavi de TBC care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de: diabet, boli maligne, sindromul de malabsorţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.
Acte necesare:
–       cerere pentru acordarea bursei (se obţine de la Secretariat);
–       declaraţie de venituri (se obţine de la Secretariat);
–       documentele medicale eliberate sau vizate de medicii Spitalului pentru studenţii din Bucureşti, cu menţionarea clară a diagnosticului şi pentru acordarea bursei sociale.
 
4. Studenţilor ai căror familie au venit 0 (zero):
 Acte necesare:
–       cerere pentru acordarea bursei (se obţine de la Secretariat);
–       declaraţie de venituri (se obţine de la Secretariat);
–       copii după prima şi ultima filă a cărţii de muncă (pentru cei de la oraşe);
–       declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri;
–       adeverinţă de la Primărie că nu realizează venituri (pentru cei din comune şi sate);
–       adeverinţă de la TREZORERIE că nu plătesc impozit;
–       rezultatul anchetei sociale.
 
AICI puteţi găsi Regulamentul de acordare al burselor.