S-a afişat planificarea examenelor pentru sesiunea de iarnă 2013. Planificările sunt făcute în funcţie de anul vostru de studiu. Le puteţi găsi ataşate mai jos.
ANUL I
ANUL II
ANUL III
TRADUCERE SI INTERPRETARE
Conducerea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine anunţă studenţii, indiferent de ciclul de studii (licenţă sau masterat) vor putea susţine doar trei examene la o materie.
Studenţii vor susţine examen o dată în sesiune, o restanţă în toamnă şi mai au o şansă la următoarea sesiune în care se susţine examenul respectiv.
 Atenţie! Se consideră restanţă şi neprezentarea la examen.
Pentru cei care au restanţe din semestrul I, anul precedent, ultima şansă de reexaminare este în această sesiune de iarnă. 
Mult succes!