Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent pe perioadă determinată desfăşurat la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine în data de 20 ianuarie 2011 s-a finalizat cu următoarele rezultate:

1. Postul de asistent, pozitia 67, Departamentul de engleza: s-a prezentat o singură candidată, Maura Cotfas, declarată ADMISĂ cu 100 de puncte (media 10).

2. Postul de asistent, pozitia 12, LMA: s-a prezentat o singură candidată, Daniela-Lucia Cârstea, declarată ADMISĂ cu 88 de puncte (media 8.80).