Vă informăm că Secretariatul Facultăţii noastre a trimis către Rectorat următoarele dispoziţii:
1. Dispoziţie de exmatriculare a studenţilor din ciclul de licenţă, anul III, care nu au făcut dovada achitării taxei de scolarizare aferentă anului universitar 2011-2012 sau nu si-au îndeplinit sarcinile profesionale în anul universitar 2011-2012 (include listă nominală) – AICI.
2. Dispoziţie de scoatere din evidenţă (include listă nominală) – AICI.
3. Dispoziţie de acordare a semestrului de graţie studenţilor din ciclul de licenţă, anul III, în conformitate cu situaţia promovării examenelor la sfârşitul anului universitar 2011-2012 – AICI

Vă informăm că Secretariatul Facultăţii noastre a trimis către Rectorat următoarele dispoziţii:

  • Dispoziţie de exmatriculare a studenţilor din ciclul de licenţă, anul III, care nu au făcut dovada achitării taxei de scolarizare aferentă anului universitar 2011-2012 sau nu si-au îndeplinit sarcinile profesionale în anul universitar 2011-2012 (include listă nominală) – AICI
  • Dispoziţie de scoatere din evidenţă (include listă nominală) – AICI
  • Dispoziţie de acordare a semestrului de graţie studenţilor din ciclul de licenţă, anul III, în conformitate cu situaţia promovării examenelor la sfârşitul anului universitar 2011-2012 (include listă nominală) – AICI