Departamentul de Lingvistica romanica, Limbi si Literaturi Iberoromanice şi Italiană anunţă

Concursuri pentru ocuparea postului de ASISTENT

pe perioadă determinată

Poziţiile 13 şi 18, spaniolă

TEMATICA:
Adverbul (adverbe in –mente, adverbe de mod, de loc, de timp, adverbe relative cu functie de conjunctie, adverbe afirmative, negative, dubitative, interogative).
Elementele de relatie subordoatoare in frază (conjunctiile si locutiunile conjunctionale, pronume, adjective şi adverbe relative, interogative).
Complementele necircumstanţiale.
Subordonate circumstanţiale (conectori; selectia modurilor verbale in subordonata, concordanta timpurilor).
BIBLIOGRAFIE:
1. AAVV, Didáctica del español como lengua extranjera, Madrid, Fundación Actilibre, 1993
2. Alcina Franch, Juan y José Manuel Blecua, Gramática española, Barcelona, Ariel, 1975.
3. Briz, Antonio, El español coloquial: situación y uso, Madrid, Arco Libros, 1996.
4. Bustos Gisbert, J M., La construcción de textos en español, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1991.
5. Dumitrescu, Domniţa, Indreptar pentru traducerea din limba română în limba spaniolă, Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1980.
6. Gómez Torrego, Leonardo, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 2000.
7. Gómez Torrego, L., El español actual: uso y norma, Arco Libros, 1997.
8. Matte Bon, F., Gramática comunicativa del español, I-II, Madrid, Difusión, 1992.
9. RAE, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1973.
DETALII CONCURSURI:
Postul 13, asistent:
Examen scris – 26 ianuarie, orele 9, sala 313
Prezentare publică – 26 ianuarie, orele 13, sala 313
Examen oral – 27 ianuarie, orele 10, sala 313
Proba practică – 27 ianuarie, orele 11, sala 313
Postul 18, asistent:
Examen scris – 26 ianuarie, orele 9, sala 313
Prezentare publica – 26 ianuarie, orele 13, sala 313
Examen oral – 27 ianuarie, orele 10, sala 313
Proba practică – 27 ianuarie, orele 11, sala 313

Concurs pentru ocuparea postului de asistent pe perioadă determinată

Poziţia 27, limba portugheză


TEMATICĂ

Enunciado e oração
1. Frase complexa por coordenação (copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva).
2. Frase complexa por subordinação: orações subordinadas substantivas (completivas e relativas sem antecedente); orações subordinadas adjectivas (relativas com antecedente restritivas e explicativas); orações subordinadas adverbiais (condicionais, causais, finais, concessivas, temporais, comparativas, consecutivas, conformativas, proporcionais); orações finitas e não finitas; selecção dos modos nas orações subordinadas; concordância temporal.
BIBLIOGRAFIE
1. Celso, Cunha; Cintra, Lindley, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 13ª ed., Lisboa, Sá da Costa, 1997
2. Mateus, Maria Helena Mira et al., Gramática da Língua Portuguesa, 5ª ed. (revista e aumentada), Lisboa, Caminho, 2003
3. Theban, Maria, Português Contemporâneo: Morfologia, Bucureşti, EUB, 1979
4. Vasquez-Cuesta, Pilar; Luz, Maria Albertina Mendez da, Gramática portuguesa, 3ª ed., Madrid, Gredos, 1971 (trad. port. de Ana Maria Brito e Gabriela Matos: Gramática da língua portuguesa, Lisboa, Edições 70)
5. Vilela, Mário, Gramática da língua portuguesa, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 1994
DETALII CONCURS
Examen scris – 26 ianuarie, orele 9, sala 313
Prezentare publică – 26 ianuarie, orele 13, sala 313
Examen oral – 27 ianuarie, orele 10, sala 313
Proba practică – 27 ianuarie, orele 11, sala 313