Pentru studenţii din anii 1,şi 2 de licenţă şi Master 1 (în anul universitar 2011-2012) care doresc loc la cămin pentru anul universitar 2012-2013, perioada în care se pot depune dosarele pentru cazare este 14 mai – 15 iunie. Cererile tip pentru cămin se pot lua doar la depunerea dosarului, contra sumei de 1 leu. Dosarele se depun la sediul CRSC (Pitar Moş, et.2, lângă Amf. Bogdan) de luni până vineri între orele 12:00 şi 14:00.
Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

  • Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care au locuit la cămin);
  • Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor, cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de cazare sau adeverinţe de şomaj sau handicap, dacă este cazul;
  • Fotocopie după cartea de identitate;
  • Două fotografii recente tip buletin/paşaport;


Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

  • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
  • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor;
  • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
  • Adeverinţă de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinţii nu obţin venituri.
  • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);
  • În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student ale acestora.

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.
Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.
Metodologia completă o puteţi consulta AICI, iar descrierea căminelor, AICI.