Datele pentru cazări au fost stabilite de comisia de cazare:
ULTIMA sesiune în care puteţi depune cerere de cazare, însoţită de toate documentele necesare*, este între 19 şi 21 septembrie, la sediul ASLS, programul 10:00 – 15:00. Această perioadă este destinată studenţilor admişi în anul I, ciclul de licenţă sau master. Studenţii din anii mai mari care nu au depus cererile în perioada mai-iunie, POT depune cereri de cazare în perioada de mai sus, însă vor fi luaţi în calcul doar la redistribuiri**, cu excepţia situaţiilor excepţionale (medicale dovedite sau burse în străinătate în perioada mai-iunie), care vor fi primiţi şi analizaţi odată cu cei care au depus în mai-iunie. Tot în această perioadă se pot face şi completări (acte lipsă, situaţii survenite în cursul verii) la cererile depuse deja. Studenţii pot veni personal sau pot trimite pe altcineva cu toate documentele necesare*.
Repartizările se vor face după cum urmează (anii menţionaţi sunt cei care ÎNCEP la 1 octombrie 2012):
24 septembrie – Master II, Licenţă III – orele 10:00 – 13:00;
25 septembrie – Master I, Licenţă II – orele 10:00 – 13:00;
26 septembrie – Licenţă I – 13:00 – 16:00.
în sediul din Pitar Moş. Programul şi sala vor fi anunţate ulterior.
La repartizări studenţii trebuie să vină pentru a ridica cererea de cazare, împreună cu răspunsul comisiei. Studenţii pot veni personal sau pot trimite pe altcineva cu actul de identitate original sau COPIE. ATENŢIE, termenul de ridicare a cererilor este de 24h. Aşadar, cererile TREBUIE ridicate până la datele de:
 25 septembrie – Master II, Licenţă III – orele 10:00 – 13:00  ;
26 septembrie – Master I, Licenţă II – orele 13:00 – 16:00; 
27 septembrie – Licenţă I – orele 10:00 – 13:00.
După ce primesc răspunsul comisiei de cazare, studenţii pot merge cu cererea aprobată la administratorul de cămin în intervalul de cazare, pentru a semna contractul şi a se caza, plătind regia pe prima lună (orientativ, regia pe prima lună de cămin este în jur de 100-150 RON, în funcţie de cămin). Această etapă trebuie îndeplinită PERSONAL de către studentul în cauză. Atenţie! Studenţii care nu se cazează în intervalul 27.09 – 7.10 PIERD locul.  
Detalii despre program şi acte aici PDF DOC (<—- CLICK)
Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.
Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.
Metodologia completă o puteţi consulta AICI, iar descrierea căminelor, AICI.
Cererea de cazare o veţi primi contra sumei de 1 RON la sediul ASLS atunci când veniţi să depuneţi actele.
*Vă reamintim actele OBLIGATORII:
– Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe cele mai recente 3 luni disponibile. În cazul in care unul din părinţi nu lucrează, este nevoie de adeverinţă de la Circa/Direcţia Financiară care să specifice că nu are venit (NU se accepta declaraţie pe propria răspundere emisă de notar);
– Fotocopie după cartea de identitate;
– Doua fotografii recente tip buletin/paşaport;
– Acte doveditoare pentru fraţi/surori (certificat de naştere şi adeverinţă de elev/student – dacă e cazul) — dacă se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere.
Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):
– Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
– Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor;
– Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
– Adeverinţă de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinţii nu obţin venituri.
– Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);
– În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student ale acestora.
**Redistribuirile vor avea loc la o dată ceva fi anunţată în preajma repartizărilor. Orientativ, vor avea loc în jurul datelor 10-12 octombrie.
Pentru alte informaţii/situaţii deosebite – cazari@asls.ro
UPDATE: În premieră, ASLS vă oferă, cu ajutorul comisiei de cazare, SMS-uri cu răspunsul comisiei la numerele lăsate de voi pe cererile de cazare. 
Pentru cei care aţi primit SMS-uri legate de cazări:
În cazul în care cererea a fost admisă, vă invităm să luaţi cererea conform programului de mai sus.
În cazul în care cererea a fost respinsă, vă puteţi adresa programului de cazare alternativă oferit de DSS (Departamentul de Servicii pentru Studenţi – Universitatea din Bucureşti) sau vă puteţi redepune cererea pentru redistribuiri (locuri rămase libere – refuzate de cei care au primit), tot conform programului de mai sus.
În cazul în care nu aţi primit încă SMS-ul, este posibil ca ele să întârzie din cauza operatorilor de telefonie mobilă. Mesajele ar trebui să ajungă în cursul zilei de luni, 24 septembrie. Dacă totuşi nu le-aţi primit, puteţi cere informaţii comisiei de cazare pe e-mail. 
strong