• Cetăţenii statelor din spaţiul Uniunii Europene au dreptul de a se înscrie la facultate conform aceleiaşi metodologii ca şi candidaţii români.
  • Vă atragem atenţia că pentru înscriere actele de studiu trebuie echivalate de către Ministerul Educaţiei (chiar dacă un candidat nu optează pentru concursul de dosare!). Pentru detalii consultaţi secţiunea ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE.