Candidaţii din Republica Moldova care au absolvit liceul şi au susţinut examenul de bacalaureat în România au dreptul de a se înscrie la Facultate, pe un număr de locuri separat de cele pentru candidaţii români. Numărul de locuri va fi stabilit de Rectoratul Universităţii din Bucureşti şi va fi publicat în cel mai scurt timp posibil la avizierul Facultăţii şi pe pagina de Internet.
Facultatea va distribui locurile primite de la Rectorat, astfel:
– pentru un număr par de locuri: jumătate pentru secţiile A cu examen scris, jumătate pentru secţiile A cu concurs de dosare;
– pentru un număr impar de locuri, secţiile A cu examen scris vor avea 1 loc în plus faţă de cele cu concurs de dosare.
Candidaţii olimpici care au participat la olimpiada naţională de limba rusă se vor putea înscrie fără concurs la secţia A Rusă, profil Limbă şi Literatură, şi vor avea prioritate în faţa celorlalţi candidaţi. În cazul în care numărul lor depăşeşte numărul de locuri alocate, criteriul de departajare va fi nota obţinută la olimpiadă.
Candidaţii care nu pot fi admişi pe locuri bugetate au dreptul de a se înscrie pe locuri cu taxă (acelaşi cuantum ca şi pentru candidaţii români).