Oferta pentru anul universitar 2011-2013

Coordonator: Prof. dr. Daniela Corina Ionescu

Număr de locuri – 15 (de la buget)*

* Se vor adăuga şi locuri cu taxă (25 de locuri), în funcţie de numărul de candidaţi admişi.

Program de studii cu durata de patru semestre (2 ani).

Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenţii oricărei instituţii de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă) care cunosc două limbi străine (din cele şase menţionate mai jos).

  • Masterul pregăteşte INTERPREŢI capabili să lucreze în instituţii din ţară şi din Uniunea Europeană (pe baza unei acreditări organizată de CE pentru instituţii europene) sau pentru servicii în interes comunitar (instanţe judecătoreşti, primărie, poliţie, spitale etc.), pe baza unui contract permanent sau temporar – în funcţie de necesităţile instituţionale. De asemenea, li se oferă studenţilor instrumentele necesare pentru a fi capabili să comunice, să administreze şi să folosească instrumentele limbilor străine studiate în vederea realizării unei foarte bune comunicări şi interacţiuni socio-profesionale. Planul de învăţământ al acestui masterat prevede discipline şi practică de specialitate pentru a facilita crearea unor abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în cele mai bune condiţii şi pentru dobândirea cunoştinţelor de limbi străine şi de limba română corectă şi elegantă din punct de vedere stilistic.
  • Absolvenţii acestei forme masterale se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeană pentru a candida cu şanse de succes la ocuparea unor poziţii de interpret de conferinţă pentru instituţiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaţa naţională, atât pentru angajatorii instituţionali, cât şi pentru cei corporativi.
  • Se studiază: Limbaj şi conceptualizare în actul interpretării, Consolidarea limbii B şi C (limbile străine studiate), Noţiuni de drept european, Istoria modernă şi contemporană a României, Practica retoricii şi argumentării, Stilistica limbii române, Interpretare consecutivă şi Interpretare simultană, Studii culturale europene etc. Programul este monitorizat şi sprijinit permanent de Comisia Europeană/DGInterpretation/SCIC, studenţii beneficiind în fiecare an de programul de asistenţă pedagogică semestrial cu experţi interpreţi trimiţi de CE, cât şi de o serie de burse pe scurtă durată (vizitarea instituţiilor europene şi programe de monitorizare şi practică), parţial subvenţionate de Parlamentul European.
  • Se lucrează împreună cu experţi şi interpreţi calificaţi sau cu profesori cu experienţă îndelungată în traducere/interpretare şi în formarea tinerilor interpreţi/traducători.

Examenul de admitere include—

O probă scrisă de 4 ore – traducere, retroversiune, scurt chestionar (10 întrebări tip grilă) privind instituţiile europene şi funcţiile lor în cadrul UE  pentru ambele limbi străine.
O probă orală care vizează verificarea abilităţilor de memorare, logica discursului, cunoştinţe de limbi străine şi de limba română, corectitudine şi sens în exprimarea orală.

Proba orală constă într-un discurs rostit în limba străină principală – redat în limba română , un discurs rostit în limba română redat în limba străină principală (retour) şi un discurs rostit în limba străină secundară – redat în limba română. Fiecare discurs original nu durează mai mult de 2-3 minute. Limbile străine pe care le oferim în cadrul acestui masterat sunt: engleză, franceză, germană şi spaniolă. De la buget se oferă câte 3 locuri/limbă.

Bibliografie orientativă

Gile, D. (1995): Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Benjamins P.C., Amsterdam, Philadelphia
Ionescu, D.; Popa, L. (2008): Insights into Consecutive Interpreting: A Practical Approach, POLIROM, București
Examenul de admitere va avea loc în perioada 16–21 septembrie.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Str. E. Quinet, nr. 5–7, et. 2) în perioada 1–10 septembrie 2011.

Persoană de contact:

Prof.dr. Daniela Ionescu
daniones@gmail.com