Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Catedra de Limbi şi Literaturi Orientale

PROGRAMUL DE MASTERAT

SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI


2011-2013

SESIUNE DE ADMITERE, septembrie 2011

Programul de masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi este conceput ca un program de studii multidisciplinare, consacrat unei arii de cercetare care se bucură de un interes legitim la ora actuală. În zonele de influenţă islamică au înflorit şi s-au afirmat nenumărate populaţii şi civilizaţii, arabofone, turcofone, persanofone etc., care au întreţinut, de-a lungul timpului, relaţii politice, istorice, comerciale şi culturale multiple. Aceste relaţii s-au soldat cu influenţe reciproce consistente şi au condus la apariţia unui spaţiu de referinţă comun care, dincolo de diversitatea sa lingvistică, socială, culturală, se remarcă prin trăsături şi repere specifice.

Masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi se adresează tuturor celor interesaţi de studiile de areal; cursanţii vor dobândi competenţe indispensabile exercitării unor profesiuni care solicită un grad superior de calificare, precum cele de profesor, cercetător, traducător, jurnalist, diplomat etc. Cunoştinţele asimilate în cadrul masteratului le vor permite, pe de altă parte, absolvenţilor să abordeze teze de doctorat cu subiecte legate de disciplinele studiate sau conexe acestora.

Masteratele de tipul celui pe care îl propunem corespund orientărilor contemporane din învăţământul superior. Programe cu conţinut şi obiective similare funcţionează atât la universităţi din Europa occidentală, cât şi la universităţi americane, în contextul sporirii interesului pentru islam şi pentru cultura sa specifică. Participanţii la program vor beneficia de cursuri de civilizaţie, antropologie culturală şi religioasă, limbă (arabă sau turcă, începători sau avansaţi, la alegere), precum şi de ateliere cu caracter aplicativ, care îşi propun să contribuie la formarea unor abilităţi de înţelegere şi comunicare indispensabile pentru accesul la civilizaţiile studiate.

ÎNSCRIERE ŞI EXAMEN

Înscrierile pentru examen vor avea loc în perioada 7-14 septembrie 2011, orele 10-14 (inclusiv sâmbăta, exclusiv duminica) la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et. II.

Examenul de admitere va avea loc în zilele de 16 sept. (ora 16, scris) şi 17 sept. (ora 10, interviu), la sediul facultăţii din str. Pitar Moş, 7-13 (parter).

Examenul de admitere este constituit din două probe, una scrisă şi una orală. Proba scrisă se susţine pe baza uneia din cele două titluri indicate în bibliografie, la alegere. Proba orală constă într-un interviu de intenţie.

Număr de locuri: 15 locuri buget + 10 locuri taxă


BIBLIOGRAFIE (PROBA SCRISĂ)

Philip K. Hitti. 2008. Istoria arabilor. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Bucureşti: Editura ALL.

sau

Robert Mantran (coord.). 2006.  Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan.  Bucureşti: Editura ALL.ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

1. Cerere de înscriere la concurs

2. Diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2011)

3. Certificat de naştere (copie legalizată)

4. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate

5. Chitanţă atestând plata taxei de înscriere la concurs (taxa se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, lângă Opera Română – atenţie, casieria este închisă sâmbăta !!!)


COORDONATORII PROGRAMULUI
Prof. dr. George Grigore (Secţia de Arabă)
Prof. dr. Luminiţa Munteanu (Secţia de Turcă)

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, 2011 – 2013

MASTERATUL SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI

ANUL I

SEMESTRUL 1

SEMESTRUL 2

Disciplina

C

a

crd

ev

Disciplina

C

a

crd

ev

1

Limbaj şi cultură în civilizaţia arabo-islamică

2

6

E

1

Limbaj şi cultură în civilizaţia arabo-islamică

2

5

E

2

Islamul, ieri şi azi

2

6

E

2

Islamul, ieri şi azi

2

6

E

3

Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale

2

5

E

3

Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale

2

6

E

4

Contextul cultural al Bibliei

2

5

E

4

Coranul şi Biblia: probleme de traducere şi intrepretare

2

5

E

5

Repere şi practici ale vieţii cotidiene

2

4

V

5

Repere şi practici ale vieţii cotidiene

2

4

V

6

Limba arabă / limba turcă

4

4

V

6

Limba arabă / limba turcă

4

4

V

ANUL II

SEMESTRUL 3

SEMESTRUL 4

Disciplina

C

a

crd

ev

Disciplina

C

a

crd

ev

1

Modele identitare în spaţiul arabo-musulman

2

6

E

1

Modele identitare în spaţiul arabo-musulman

2

6

E

2

Societate şi cultură în Imperiul Otoman

2

6

E

2

Limbi şi culturi semitice în contact

2

6

E

3

„Cuvinte călătoare”: împrumuturile lingvistice în spaţiul islamic

2

5

E

3

Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu

2

6

E

4

Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu

2

5

E

4

Repere şi practici ale vieţii cotidiene

4

6

E

5

Islamul în societatea arabă

2

4

V

5

Limba arabă / limba turcă

4

6

V

6

Limba arabă / limba turcă

4

4

V