Masteratul de Studii Est Asiatice constituie o premieră, nu numai la nivelul secţiilor de limba chineză şi japoneză din Catedra de Limbi Orientale care îl organizează, ci la nivelul studiilor de orientalistică din România. Acest masterat răspunde aşteptării absolvenţilor de chineză, japoneză şi coreană, precum şi a unor absolvenţi de la facultăţile de istorie, ştiinţe sociale, filozofie, psihologie, comunicare sau arte care doresc să-şi orienteze specializarea pe această zonă a Orientului Îndepărtat.
Oferta masteratului de Studii Asiatice constă în studiul unor probleme de limbă şi cultură care se constituie în patternul comun al tradiţiei (vechea arie sinică), pe suportul căruia s­-a dezvoltat noul model al Asiei de Est.
Studierea acestui model cultural pe un fond comun, prin traduceri, şi controlul interferărilor, al împrumuturilor şi al diferenţelor idiosincratice dintre cultura chineză,  japoneză şi coreeană cere o abordare interdisciplinară, care reuneşte filozofia, antropologia culturală, lingvistica, teoria traducerii etc. Acest tip de studiu reprezintă o remaniere benefică a orientalisticii care foloseşte eficient şi ajustează pe potriva obiectului, metodele de lucru deja testate în spaţiul cultural occidental.
Vor fi introduse problematici noi şi se vor valorifica studii şi direcţii de cercetare de ultimă oră, vor fi exploatate materiale bibliografice mai puţin accesibile, provenite din China, Japonia şi Coreea.
OBIECTIVE
1. Aprofundarea şi abordarea la un nou nivel de complexitate a cunoştinţelor esenţiale despre patternele culturilor şi civilizaţiilor achiziţionate în timpul celor trei ani de studiu anterior.
2. Deprinderea unoi noi cunoştinţe, mai întâi practico-teoretice, la nivelul traducerii şi a unor noi modele de cercetare necesare studiului interdisciplinar (antropologie culturală, tipologie culturală, studii culturale).
3. Formarea unor deprinderi complexe de interpretare, analiză şi traducere a fenomenelor specifice comunicării interculturale şi de sintetizare a datelor obţinute, care să aibă ca rezultat un stil de înţelegere matur intelectual şi o capacitate de prezentare sistematică şi pertinentă a acestora.
4. Aprofundarea cunoştinţelor de limbă şi stăpînirea principiilor şi tehnicilor traducerii, considerată instrument specific al dialogului intercultural.
5. Însuşirea unui minimum de cunoştinţe de comunicare orală şi scrisă ale unei alte limbi decât aceea în care s-a masterandul specializat în cadrul programului de licenţă.
LISTA CURSURILOR
Scriere ideografică. Tipologie lingvistică.
Antropologie.Mentalităţi.
Hemeneutică. Texte fundamentale. Interpretarea şi transmiterea lor.
Dialogul Orient-Occident.
Istorie culturală.
Cultură populară. Cultură urbană.
Literatura emigraţiei (transnaţionalism, hibridizare, identitate în context global).
Istoria modernă a Asiei de Est. Tendinţe politice în persioada modernă şi contemporană.
Business şi management în Asia de Est.
Chineză / Coreeană/ Japoneză – nivel începători
Chineză / Coreeană/ Japoneză – limbaje specializate
Profesori:
Colectivul cadrelor didactice cuprinde atât specialişti români, cât şi cadre didactice din centre universitare din Europa şi Asia.
Debuşee profesionale:
–          cadru didactic în învăţământul superior sau liceeal
–          cercetător ştiinţific
–          ataşat cultural, consultant pentru zona Asia de Est la Ministerul de Externe
–          traducător
–          redactor-publicist, tehnoredactor, referent, lector în presa scrisă, în audio-vizual şi în sectorul editorial
–          critic literar
Examen:
Admiterea la Masteratul de Studii Est Asiatice constă în concurs de dosare şi un interviu în cadrul căruia viitorii studenţi trebuie să prezinte un proiect de cercetare şi să răspundă la câteva întrebări din bibliografie.
Bibliografie:
Cheng, A., Istoria gîndirii chineze. Iaşi: Polirom 2001. (Confucianism, Budism, Taoism şi trecerea la modernitate)
Delumeau,  Religiile lumii, Bucureşti: Humanitas, 1996. (Capitolele despre Confucianism, Daoism, Budism, Şintoism)
Gernet., J., Lumea chineză. Bucureşti: Meridiane, 1987. (etapele istoriei culturale a Chinei)
Hall, E. T. & Hall, M. L., „ Japonezii”, în Secolul 20. Japonia,Bucureşti, 1998
Jeanrenaud, M., Universaliile traducerii. Studii de traductologie, Iaşi, Polirom, 2006
Kamenarović, I. P., China clasică. Bucureşti: ALL, 2002
Liiceanu, S., „Religia în societatea niponă”, în Secolul 20. Japonia,Bucureşti, 1998
Marcus, S., „Monism japonez şi postmodernism european”, în Secolul 20. Japonia,Bucureşti, 1998
Nakamura, H., Orient şi Occident: o istorie comparată a ideilor. Bucureşti: Humanitas 1997 (elementele de comparaţie între zonele culturale)
Ricoeur, P., Despre traducere, Iaşi, Polirom, 2005
Said, E.,  Orientalism. Timişoara: Amarcord, 2001
Directorul programului: prof. dr. Florentina Vişan
Adrese de contact: prof. dr. Luminiţa Bălan bailan_lb@yahoo.com
conf. dr. Anca Focşeneanu  ancafocseneanu@yahoo.com