Înscrierile în anul universitar 2011-2012 vor avea loc după următorul program:
ANUL I:
3 oct. 2011 – Franceză, Romanice, Filologie clasică
4 oct. 2011 – Orientale, Slave, Maghiară, Neogreacă, Rromani
5 oct. 2011 – Engleză, Studii americane, Germană
6 oct. 2011 – Traducere şi interpretare
7 oct. 2011 – Limbi moderne aplicate
ANUL II:
10-12 oct. 2011
ANUL III:
13-14 oct. 2011
MASTER ANUL I:
17-18 oct. 2011
MASTER ANUL II:
19-20 oct. 2011
DOCTORAT:
21 oct. 2011
Programul de înscriere, în toate cazurile enumerate mai sus: orele 10-14.