TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

POSTURI SCOASE LA CONCURS 2011-08-15

I. DEPARTAMENTUL DE LIMBA ENGLEZĂ
Asistent, poz. 69:
TEMATICA
1.Categories of the English Verb (Tense, Aspect, Mood)
2. That clauses
BIBLIOGRAFIE
1. Cornilescu, Alexandra, Concepts of Modern Grammar, pp.81- 107
2. Ştefănescu, Ioana, (1978), Morphology,  pp.216-513
3. Cornilescu, Alexandra (2003), Complementation in English, EUB, pp.58-214
Lector, poz. 42:
TEMATICA
1. Descrierea şi clasificarea vocalelor
2. Descrierea şi clasificarea consoanelor
3. Fonem; alofone; variante libere
4. Reprezentări subiacente şi reprezentări de suprafaţă. Procese şi reguli fonologice
5. Procese fonologice: asimilarea, disimilarea, eliziunea, epenteza, metateza, haplologia
6. Silaba: constituenţii silabici; greutatea silabică. Reprezentarea stucturii şi greutăţii silabei
7. Structura silabei în limba engleză şi restricţiile fonotactice
8. Sonoritatea; principii de silabificare

BIBLIOGRAFIE
– Mateescu, D. 2002. English Phonetics and Phonological Theory. 20th Century Approaches. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
– McMahon, A. 2002. An Introduction to English Phonology. Edinburgh: Edinburgh University Press.
– Pârlog, H. 1997. English Phonetics and Phonology. Bucureşti: ALL.
II DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ORIENTALE
III. DEPARTAMENTUL DE LINGVISTICĂ ROMANICĂ, LIMBI ŞI LITERATURI IBEROROMANICE ŞI ITALIANĂ

 1. SPANIOLĂ

Asistent, poz. 20 :

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
I. Partículas que solo admiten subjuntivo
1. Finales
2. Condicionales
– Ignacio Bosque, Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, III, Madrid, Espasa, 2000, págs. 3597-3738.
– Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997, págs. 154, 242-243, 356-357, 360-363.
II. Las relaciones deícticas
– Ignacio Bosque, Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, I, Madrid, Espasa, 2000, págs. 929-972.
– Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997, págs. 74, 104.
III. Clases de cuantificadores
– Ignacio Bosque, Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, I, Madrid, Espasa, 2000, págs. 1025-1128.
– Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997, págs. 32-33, 50-52, 292-294, 313.
Asistent, poz. 21:
TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
I. Partículas que solo admiten subjuntivo
1. Finales
2. Condicionales
– Ignacio Bosque, Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, III, Madrid, Espasa, 2000, págs. 3597-3738.
– Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997, págs. 154, 242-243, 356-357, 360-363.
II. Las relaciones deícticas
– Ignacio Bosque, Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, I, Madrid, Espasa, 2000, págs. 929-972.
– Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997, págs. 74, 104.
III. Clases de cuantificadores
– Ignacio Bosque, Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, I, Madrid, Espasa, 2000, págs. 1025-1128.
– Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997, págs. 32-33, 50-52, 292-294, 313.
Lector, poz. 11:

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE
I. Partículas que solo admiten subjuntivo
1. Finales
2. Condicionales
– Ignacio Bosque, Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, III, Madrid, Espasa, 2000, págs. 3597-3738.
– Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997, págs. 154, 242-243, 356-357, 360-363.
II. Las relaciones deícticas
– Ignacio Bosque, Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, I, Madrid, Espasa, 2000, págs. 929-972.
– Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997, págs. 74, 104.
III. Clases de cuantificadores
– Ignacio Bosque, Violeta Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española, I, Madrid, Espasa, 2000, págs. 1025-1128.
– Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 1997, págs. 32-33, 50-52, 292-294, 313.

 1. PORTUGHEZĂ

Asistent, poz. 22:

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
1. Orações subordinadas adverbiais
Cunha, Celso, Cintra, Lindley (1998). Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Sá da Costa
Mira Mateus, Maria Helena, Brito, Ana Maria, Duarte, Inês, & Hub Faria, Isabel (2003). Gramática da língua portuguesa (5ª ed. revista e aumentada). Lisboa: Caminho (cap. 17, Subordinadas adverbiais, p. 278-316)
Moura, José de Almeida (2003). Gramática do Português Actual. Lisboa: Lisboa Editora (cap. Sintaxe, p. 212-254)
Vilela, Mário (1991). Gramática da Língua Portuguesa (2ª ed.). Coimbra: Almedina (cap. Gramática da frase)
2. Conjuntivo
Campos, Maria Henriqueta Costa, Xavier, Maria Francisca (1991). Sintaxe e Semântica do Português. Lisboa: Universidade Aberta
Cunha, Celso, Cintra, Lindley (1998). Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Sá da Costa
Theban, Maria (1979). Português contemporâneo. Morfologia. Bucuresti: TUB (cap. Verbo)
Vas
Lector, poz. 10:

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
1. Orações subordinadas adverbiais
Cunha, Celso, Cintra, Lindley (1998). Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Sá da Costa
Mira Mateus, Maria Helena, Brito, Ana Maria, Duarte, Inês, & Hub Faria, Isabel (2003). Gramática da língua portuguesa (5ª ed. revista e aumentada). Lisboa: Caminho (cap. 17, Subordinadas adverbiais, p. 278-316)
Moura, José de Almeida (2003). Gramática do Português Actual. Lisboa: Lisboa Editora (cap. Sintaxe, p. 212-254)
Vilela, Mário (1991). Gramática da Língua Portuguesa (2ª ed.). Coimbra: Almedina (cap. Gramática da frase)
2. Conjuntivo
Campos, Maria Henriqueta Costa, Xavier, Maria Francisca (1991). Sintaxe e Semântica do Português. Lisboa: Universidade Aberta
Cunha, Celso, Cintra, Lindley (1998). Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Sá da Costa
Theban, Maria (1979). Português contemporâneo. Morfologia. Bucuresti: TUB (cap. Verbo)
Vas

 1. ITALIANĂ

Asistent, poz. 40:
TEMATICA

 1. Curente literare in Italia din secolele XVII-XIX
 2. Mari autori italieni din secolele XVII-XIX
 3. Abordări ale traducerii textelor de specialitate
 4. Text şi comunicare

BIBLIOGRAFIE
– Operele majore ale marilor autori din secolele XVII-XIX  – parcurse in original, indiferent de ediţie
– Două istorii literare de prestigiu – pentru secolele XVII/XIX (Ferroni / Luperini-Cataldi/ Battaglia-Mazzacurati / Santagata)
– Un tratat internaţional de traductologie
– O gramatica de prestigiu a limbii italiene contemporane
IV. DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI GERMANICE

 1. GERMANĂ

Asistent, poz. 30:

TEMATICA

 • Literatură şi cultură (istoria literaturii germane), didactica predării literaturii, practica limbii germane

BIBLIOGRAFIE
1. Beutin, Wolfgang u. a.: Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler, Stuttgart 1979 (7., erweiterte Auflage 2008)
2. Bischof, Monika; Kessling, Viola; Krechel, Rüdiger: Landeskunde und Literaturdidaktik, Berlin u.a.: Langenscheidt 1999.
3. Bogdal, Klaus-Michael; Korte, Hermann (Hrsg.): Grundzüge der Literaturdidaktik, München: dtv 2002.
4. Blei, D./Zeuner, U. (Hrsg.) (1998): Theorie und Praxis interkultureller Landeskunde im Deutsch als Fremdsprache, Bochum: AKS.
5. Huneke, Hans-Werner; Steinig, Wolfgang: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung, 4. aktualisierte und ergänzte Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2005.
Lector, poz. 29:
TEMATICA

 • Literatură şi cultură (istoria literaturii germane), didactica predării literaturii; civilizaţia ţărilor germanofone; practica limbii germane

BBLIOGRAFIE
1. Beutin, Wolfgang u. a.: Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler, Stuttgart 1979 (7., erweiterte Auflage 2008)
2. Bischof, Monika; Kessling, Viola; Krechel, Rüdiger: Landeskunde und Literaturdidaktik, Berlin u.a.: Langenscheidt 1999.
3. Bogdal, Klaus-Michael; Korte, Hermann (Hrsg.): Grundzüge der Literaturdidaktik, München: dtv 2002.
4. Blei, D./Zeuner, U. (Hrsg.) (1998): Theorie und Praxis interkultureller Landeskunde im Deutsch als Fremdsprache, Bochum: AKS.
5. Altmayer, Cl./Forster, R. (Hrsg.) (2003): Deutsch als Fremdsprache: Wissenschaftsanspruch – Teilbereiche Bezugsdisziplinen. Frankfurt/M. u.a.: Lang (Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache 73).
V. DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ŞI DE FILOLOGIE SLAVĂ

 1. RUSĂ

Asistent, poz. 13
a)      Proba LIMBA RUSA
TEMATICA
Fonetică și fonologie: основные понятия фонетики и фонологии; система звуков и фонем современного русского языка; классификация звуков русского языка; признаки фонем русского языка; позиционные изменения звуков; особенности русского ударения; специфика русской интонации; интонационные конструкции.
Formarea cuvintelor: основные понятия словообразования; структура русского слова; виды морфем; словообразование существительных; словообразование прилагательных; словообразование глаголов; словообразование наречий.
Morfologie: основные понятия и категории русской морфологии; специфика русской морфологии по сравнению с румынской; имя существительное (особенности, категории, классификации, склонение; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским существительным); имя прилагательное (особенности, категории, классификации, склонение; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским прилагательным); числительное (особенности, категории, классификации, склонение; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским числительным); местоимение (особенности, категории, классификации, разряды местоимений; склонение местоимений; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским местоимением); глагол (особенности, категории, классификации, вид глагола; глаголы движения; позиционные глаголы; префиксальные, суффиксальные, префиксально-суффиксальные глаголы; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским глаголом); неизменяемые части речи: наречия, приставки, союзы, частицы, междометия (особенности, классификации, контрастивный анализ: сходства и различия между русскими и румынскими неизменяемыми частями речи); значения русских падежей; категория рода в русском языке и её особенности по сравнению с категорией рода в румынском языке; категория вида и способы передачи видовых особенностей русского глагола на румынский язык; способы передачи относительных прилагательных на румынский язык; способы передачи префиксальных глаголов на румынский язык.
Sintaxă: основные понятия и категории русского синтаксиса; специфика русского синтаксиса по сравнению с румынским; характеристика синтаксичестих связей в русском языке; словосочетание (типы и классификация словосочетаний); простое предложение (типы и классификация простых предложений); сложное предложение (типы и классификация сложных предложений); выражение временны́х, пространственных, причинных и целевых отношений в русском языке.
Lexicologie și lexicografie: определение слова (с точки зрения лексикологии); лексическое и грамматическое значение слова; русские фразеологизмы (определение фразеологизма; фразеологическое значение; типы и классификации фразеологизмов; способы передачи русских фразеологизмов на румынский язык); многозначность (определение, метафора и метонимия как механизмы переноса смысла); омонимия (определение, типы омонимов); синонимия и антонимия (определение и классификации, сходства и различия между синонимами и атонимами на категориальном уровне); основные словари русского языка (типология словарей; особенности русской лексикографии и фразеографии).
BIBLIOGRAFIE
Грамматика русского языка (под ред. В.В. Виноградова и Л.В. Щербы), тт. 1-2, Москва, Изд-во Академии наук СССР, 1952-1954.
Русская грамматика (под ред. Н.Ю. Шведовой), тт.1-2, Москва, «Наука», 1980.
Русская грамматика (под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина), изд. 2-е, стереотипное, Москва, «Педагогическая книга», 2002.
Лингвистический энциклопедический словарь, (под ред. В.Н. Ярцевой), Москва, «Советская энциклопедия», 1990.
Русский язык. Энциклопедия, (под. ред. Ф.П. Филина), Москва, «Советская энциклопедия», 1979. (sau orice ediţie ulterioară)
– M. Gheorghiu, Limba rusă contemporană. Morfologia, Bucureşti, EUB, 1995.
– S. Iurac, Limba rusă contemporană. Morfologia, Bucureşti, EUB, 2008.
– A. Pedestraşu, Limba rusă contemporană: Sintaxa propoziţiei, Bucureşti, EUB, 1995.
– M. Nistor, Limba rusă contemporană: sintaxa propoziţiei, Bucureşti, EUB, 2006.
– М.И. Фомина, Современный русский язык. Лексикология, 4-е изд. испр., Москва, «Высшая школа», 2001. (sau orice altă ediție)
– D. Cojocaru, Фразеология. Основные понятия / Frazeologia. Concepte de bază, Bucureşti, EUB, 2004.
– E. Fodor, S. Vaimberg (red. resp.), Elemente de gramatică confruntativă a limbilor rusă și română, București, TUB, 1983.
b) Proba LITERATURA RUSĂ
TEMATICA
1. Literatura rusă în epoca marilor clasici: tradiţie şi inovaţie, naţional şi universal în opera lui F.M. Dostoievski (Crimă şi pedeapsă; Idiotul; Însemnări din subterană; Fraţii Karamazov), L.N. Tolstoi (Anna Karenina; Moartea lui Ivan Ilici; Război şi pace), A.P. Cehov.
2. Literatura rusă de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea („Veacul de argint” al literaturii): Modernismul rus – prezentare generală. Simbolism, akmeism, futurism, expresionism. Literatura avangardei. Orientări satirice în literatură. Trăsături distinctive, precizări terminologice, teme, motive, reprezentanţi: Anna Ahmatova, Leonid Andreev (Jurnalul Satanei; Povestea celor şapte spânzuraţi), Andrei Belîi, Aleksandr Blok, Nina Berberova (Acompaniatoarea; Doamnele din Sankt-Petersburg; Învierea lui Mozart), Mihail Bulgakov, Daniil Harms, Ilf şi Petrov, Vladimir Maiakovski, Dmitri Merejkovski, Boris Pasternak, Evgheni Zamiatin.
3. Modernism şi postmodernism în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea. De la realism socialism la modernism şi postmodernism. Noul val: Cinghiz Aitmatov (Eşafodul; O zi mai lungă decât veacul), Venedikt Erofeev (Moscova – Petuşki), Vladimir Makanin (Spaima; Underground, sau un eroul al timpului nostru), Viktor Pelevin (Generaţia P; Mitralierul de lut), Valentin Rasputin (Despăţirea de Matiora; Sorocul cel de pe urmă; Trăieşte şi ia aminte), Aleksandr Soljeniţîn (Casa Matrionei; O zi din viaţa lui Ivan Denisovici, Pavilionul canceroşilor), Vladimir Sorokin (Dimineaţa lunetistului; Ziua opricinicului, Kremlinul de zahăr), Tatiana Tolstaia (Zâtul), Ludmila Uliţkaia (Înmormântarea veselă; Minciunile femeilor; Sonecika

BIBLIOGRAFIE
– Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch,postmodernism, ediţia a doua, Ed. Polirom, Iaşi, 2005
– Crasovschi, Axinia, Prozatori ruşi. Secolele al XIX-lea – al XX-lea, EUB, 2008
– Dobre, Aneta, Consonanţe: poezia rusă modernă, Bucureşti, EUB, 2007
– Ilin, I., Poststrukturalizm, dekonstructivizm, postmodernizm, Moscova, 1996
– Kovacs, Albert, Istoria literaturii ruse a secolului al XIX-lea (în limba rusă), Bucureşti, TUB, 1978, 1986
– Nicolescu, Tatiana, Istoria literaturii ruse din secolul al XIX-lea, Bucureşti, TUB, 1976, 1978
– Olteanu, Antoaneta, Proza rusă contemporană, Ed. Paideia, Bucureşti, 2008
– Skoropanova, I.S., Russkaja postmodernitstskaja literatura, Moscova, 2001
– Şoptereanu, Virgil, Istoria literaturii ruse de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Poezia (în limba rusă), Bucureşti, TUB, 1982
– Şoptereanu, Virgil, Kövari, Attila, Novicov, Mihai, Literatura rusă: sfîrşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, EDP, 1967
– Teodorescu, Leonida, Prelegeri de literatură rusă modernă: A.P. Cehov, Leonid Andreev, Bucureşti, TUB, 1981
c) Proba PRACTICA
– Л.В. Миллер, Л.В. Политова, М.Я. Рыбакова, Жили-были… Учебник. 28 уроков русского языка для начинающих, Санкт-Петербург, «Златоуст», 2006.
– Л.В. Миллер, Л.В. Политова, Жили-были… Учебник. 12 уроков русского языка. Базовый уровень, Санкт-Петербург, «Златоуст», 2005.
– V. Vascenco, A. Pedestrașu, Limba rusă azi. Curs practic, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.
– M. Bucă, G. Cernicova, Gramatica practică a limbii ruse, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.
Lector, poz. 11
a)      Proba LIMBA RUSA
TEMATICA
Fonetică și fonologie: основные понятия фонетики и фонологии; система звуков и фонем современного русского языка; классификация звуков русского языка; признаки фонем русского языка; позиционные изменения звуков; особенности русского ударения; специфика русской интонации; интонационные конструкции.
Formarea cuvintelor: основные понятия словообразования; структура русского слова; виды морфем; словообразование существительных; словообразование прилагательных; словообразование глаголов; словообразование наречий.
Morfologie: основные понятия и категории русской морфологии; специфика русской морфологии по сравнению с румынской; имя существительное (особенности, категории, классификации, склонение; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским существительным); имя прилагательное (особенности, категории, классификации, склонение; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским прилагательным); числительное (особенности, категории, классификации, склонение; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским числительным); местоимение (особенности, категории, классификации, разряды местоимений; склонение местоимений; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским местоимением); глагол (особенности, категории, классификации, вид глагола; глаголы движения; позиционные глаголы; префиксальные, суффиксальные, префиксально-суффиксальные глаголы; контрастивный анализ: сходства и различия между русским и румынским глаголом); неизменяемые части речи: наречия, приставки, союзы, частицы, междометия (особенности, классификации, контрастивный анализ: сходства и различия между русскими и румынскими неизменяемыми частями речи); значения русских падежей; категория рода в русском языке и её особенности по сравнению с категорией рода в румынском языке; категория вида и способы передачи видовых особенностей русского глагола на румынский язык; способы передачи относительных прилагательных на румынский язык; способы передачи префиксальных глаголов на румынский язык.
Sintaxă: основные понятия и категории русского синтаксиса; специфика русского синтаксиса по сравнению с румынским; характеристика синтаксичестих связей в русском языке; словосочетание (типы и классификация словосочетаний); простое предложение (типы и классификация простых предложений); сложное предложение (типы и классификация сложных предложений); выражение временны́х, пространственных, причинных и целевых отношений в русском языке.
Lexicologie și lexicografie: определение слова (с точки зрения лексикологии); лексическое и грамматическое значение слова; русские фразеологизмы (определение фразеологизма; фразеологическое значение; типы и классификации фразеологизмов; способы передачи русских фразеологизмов на румынский язык); многозначность (определение, метафора и метонимия как механизмы переноса смысла); омонимия (определение, типы омонимов); синонимия и антонимия (определение и классификации, сходства и различия между синонимами и атонимами на категориальном уровне); основные словари русского языка (типология словарей; особенности русской лексикографии и фразеографии).
BIBLIOGRAFIE
Грамматика русского языка (под ред. В.В. Виноградова и Л.В. Щербы), тт. 1-2, Москва, Изд-во Академии наук СССР, 1952-1954.
Русская грамматика (под ред. Н.Ю. Шведовой), тт.1-2, Москва, «Наука», 1980.
Русская грамматика (под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина), изд. 2-е, стереотипное, Москва, «Педагогическая книга», 2002.
Лингвистический энциклопедический словарь, (под ред. В.Н. Ярцевой), Москва, «Советская энциклопедия», 1990.
Русский язык. Энциклопедия, (под. ред. Ф.П. Филина), Москва, «Советская энциклопедия», 1979. (sau orice ediţie ulterioară)
– M. Gheorghiu, Limba rusă contemporană. Morfologia, Bucureşti, EUB, 1995.
– S. Iurac, Limba rusă contemporană. Morfologia, Bucureşti, EUB, 2008.
– A. Pedestraşu, Limba rusă contemporană: Sintaxa propoziţiei, Bucureşti, EUB, 1995.
– M. Nistor, Limba rusă contemporană: sintaxa propoziţiei, Bucureşti, EUB, 2006.
– М.И. Фомина, Современный русский язык. Лексикология, 4-е изд. испр., Москва, «Высшая школа», 2001. (sau orice altă ediție)
– D. Cojocaru, Фразеология. Основные понятия / Frazeologia. Concepte de bază, Bucureşti, EUB, 2004.
– E. Fodor, S. Vaimberg (red. resp.), Elemente de gramatică confruntativă a limbilor rusă și română, București, TUB, 1983.
b) Proba LITERATURA RUSĂ
TEMATICA
1. Literatura rusă în epoca marilor clasici: tradiţie şi inovaţie, naţional şi universal în opera lui F.M. Dostoievski (Crimă şi pedeapsă; Idiotul; Însemnări din subterană; Fraţii Karamazov), L.N. Tolstoi (Anna Karenina; Moartea lui Ivan Ilici; Război şi pace), A.P. Cehov.
2. Literatura rusă de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea („Veacul de argint” al literaturii): Modernismul rus – prezentare generală. Simbolism, akmeism, futurism, expresionism. Literatura avangardei. Orientări satirice în literatură. Trăsături distinctive, precizări terminologice, teme, motive, reprezentanţi: Anna Ahmatova, Leonid Andreev (Jurnalul Satanei; Povestea celor şapte spânzuraţi), Andrei Belîi, Aleksandr Blok, Nina Berberova (Acompaniatoarea; Doamnele din Sankt-Petersburg; Învierea lui Mozart), Mihail Bulgakov, Daniil Harms, Ilf şi Petrov, Vladimir Maiakovski, Dmitri Merejkovski, Boris Pasternak, Evgheni Zamiatin.
3. Modernism şi postmodernism în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea. De la realism socialism la modernism şi postmodernism. Noul val: Cinghiz Aitmatov (Eşafodul; O zi mai lungă decât veacul), Venedikt Erofeev (Moscova – Petuşki), Vladimir Makanin (Spaima; Underground, sau un eroul al timpului nostru), Viktor Pelevin (Generaţia P; Mitralierul de lut), Valentin Rasputin (Despăţirea de Matiora; Sorocul cel de pe urmă; Trăieşte şi ia aminte), Aleksandr Soljeniţîn (Casa Matrionei; O zi din viaţa lui Ivan Denisovici, Pavilionul canceroşilor), Vladimir Sorokin (Dimineaţa lunetistului; Ziua opricinicului, Kremlinul de zahăr), Tatiana Tolstaia (Zâtul), Ludmila Uliţkaia (Înmormântarea veselă; Minciunile femeilor; Sonecika

BIBLIOGRAFIE
– Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch,postmodernism, ediţia a doua, Ed. Polirom, Iaşi, 2005
– Crasovschi, Axinia, Prozatori ruşi. Secolele al XIX-lea – al XX-lea, EUB, 2008
– Dobre, Aneta, Consonanţe: poezia rusă modernă, Bucureşti, EUB, 2007
– Ilin, I., Poststrukturalizm, dekonstructivizm, postmodernizm, Moscova, 1996
– Kovacs, Albert, Istoria literaturii ruse a secolului al XIX-lea (în limba rusă), Bucureşti, TUB, 1978, 1986
– Nicolescu, Tatiana, Istoria literaturii ruse din secolul al XIX-lea, Bucureşti, TUB, 1976, 1978
– Olteanu, Antoaneta, Proza rusă contemporană, Ed. Paideia, Bucureşti, 2008
– Skoropanova, I.S., Russkaja postmodernitstskaja literatura, Moscova, 2001
– Şoptereanu, Virgil, Istoria literaturii ruse de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Poezia (în limba rusă), Bucureşti, TUB, 1982
– Şoptereanu, Virgil, Kövari, Attila, Novicov, Mihai, Literatura rusă: sfîrşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, EDP, 1967
– Teodorescu, Leonida, Prelegeri de literatură rusă modernă: A.P. Cehov, Leonid Andreev, Bucureşti, TUB, 1981
VI. CATEDRA DE HUNGAROLOGIE, STUDII IUDAICE ŞI RROMANI
1. STUDII IUDAICE

Lector, poz. 12 :
TEMATICA
1. Comunitatea de la Qumran: model teologic şi construcţie socialǎ;
2. Escatologie şi mesianism în textele de la Qumran;
3. Literatura apocaliptică de la sfârşitul secolului I E.C.: II Baruch şi IV Ezra;
4. Legitimitatea şi mecanismele convertirii în perioada celui de-al Doilea Templu;
5. Imaginea ne-evreului şi reglementarea relaţiilor inter-grupale în perioada celui de-al Doilea Templu;
BIBLIOGRAFIE
– Ulrich, Eugene, VanderKam, James, 2009, The Community of the Renewed Covenant, Indiana, University of Notre Dame Press.
– Evans, Craig, Flint, Peter, 1997, Eschatology, Messianism and the Dead Sea Scrolls, Michigan, Eerdmans.
– Yarbro, Collins, Adela, 1996, Cosmology & Eschatology in Jewish and Christian Apocalypticism, Leide, E.J.Brill.
-Cohen, Shaye, 1999, The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, Berkley, University of California Press.
– Hayes, Christine, 2002, Gentile Impurities and Jewish Identities. Intermarriage and Conversion from the Bible to the Talmud, Oxford, Oxford University Press.
VII. DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE
1. ENGLEZA
Asistent, poz. 14

TEMATICA

 1. Sistemul temporal-aspectual al limbii engleze
 2. Concordanţa timpurilor
 3. Verbele modale: proprietăţi morfo-sintactice şi valori semantice
 4. Folosirea modului subjonctiv


BIBLIOGRAFIE
1. Stefănescu, I. 1988. English Morphology. Vol. 2. The Nominal and Verbal Categories. Bucureşti: TUB.
2.Huddleston, R., G.K. Pullum (eds.) 2002 The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press.
sau
Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., and Svartvik, J. 1985
. A Comprehensive Grammar of the English Language. London/New York: London.
sau
Bădescu, A. 1967 Gramatica limbii engleze. Bucureşti: Editura Stiinţifică.