Programul pentru depunerea cererilor de cazare este următorul: 27-29 iulie, 11:00-15:00, la uşa albastră.

Veţi primi cererea de cazare numai atunci când veniţi cu TOATE actele. Cererea costă 1 leu (vă rugăm să veniţi cu mărunţi). Nu este necesar să aduceţi dosar plic, folie sau orice alt material în afara actelor în sine.

Candidaţii care ocupă locuri cu TAXĂ nu pot depune cerere de cămin, cu excepţia cazurilor medicale sau sociale foarte grave.

Repartizarea locurilor nu ţine de secţie, ci de medie. Aşadar, oricine poate intra în orice cămin, dacă are media suficient de mare şi este la buget.

Candidaţii olimpici vor fi “cotaţi” după punctajul acordat de comisia de cazare şi vor solicita comisiei ca adeverinţa de mai jos să specifice şi numărul de puncte obţinute.

Rezultatele repartizării locurilor în cămine vor veni la finalul lunii SEPTEMBRIE, din motive care nu ţin de ASLS sau FLLS. Datele exacte vor fi afişate în timp util. Cererile aprobate dar care nu vor fi ridicate în termen de 24 de ore de la ora distribuirii vor fi anulate, iar locurile date spre redistribuire. Studenţii ale căror cereri au fost anulate nu beneficiază de prioritate faţă de ceilalţi studenţi ale căror cereri vor fi analizate în redistribuire.

Candidaţii care obţin locul la BUGET după data de 29 iulie vor putea depune cererea de cazare odată cu studenţii admişi în anul I de Master, în luna septembrie. Pentru acest proces vă rugăm să urmăriţi www.asls.ro şi www.limbi-straine.ro .

Aveţi AICI descrierea căminelor şi acestea sunt actele necesare pentru toţi studenţii:

 • Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe lunile martie, aprilie, mai. În cazul in care unul din părinţi nu lucrează, este nevoie de adeverinţă de la Circa/Direcţia Financiară care să specifice că nu are venit (NU se accepta declaraţie pe propria răspundere emisă de notar).
 • Fotocopie după cartea de identitate
 • Doua fotografii recente tip buletin/paşaport.
 • Adeverinţă eliberată de Comisia de Admitere care confirmă admiterea la o anumită secţie, media de admitere si forma de învăţământ (buget/taxă) – o puteţi obţine chiar atunci când confirmaţi locul.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale* sunt (dupa caz):

 • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • Adeverinţă medicală (de la medicul de specialitate; NU se acceptă adeverinţe de la medicul de familie) din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor;
 • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 • Adeverinţă de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinţii nu obţin venituri.
 • În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student ale acestora.

* La criteriul social se încadrează studenţii care pot prezenta documente care să ateste următoarele stări de fapt:

 • orfani de unul sau ambii părinţi;
 • proveniţi de la casele de copii;
 • suferinzi de afecţiuni cronice;
 • situaţii sociale dificile.

În cazul în care situaţiile sociale survin în timpul vacanţei de vară, studenţii pot depune actele până la sfârşitul sesiunii de restanţe din luna septembrie.