Dosarele pentru bursele sociale se depun începând de luni-14 noiembrie, până joi-17 noiembrie, la Secretariat, în timpul programului: 12-14.

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror vewnituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie, vor depune următoarele documente:
a). cerere tip, vizată de Secretariat
b). copie CI/BI
c). copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul) ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
d). adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
e). declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii
f). copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte
g). documente justificative privind venitul părinţilor (adeverinţe de salariu, cupoane de pensie)
h). declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate.
i) copie cartea de muncă a părinţilor, prima şi ultima pagină, pentru locurile de muncă care nu sunt instituţii de stat
Se vor face anchete sociale la cazurile cu venit zero

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:
a). cerere tip, vizată de Secretariat
b). copie CI/BI
c). copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul) ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
d). adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
e). declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii
f). copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte
g). documente justificative privind venitul părinţilor (adeverinţe de salariu, cupoane de pensie)
h). declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate.
i) anchetă socială pentru cei cu venit zero
j) copie cartea de muncă a părinţilor, prima şi ultima pagină, pentru locurile de muncă care nu sunt instituţii de stat (SRL sau SA)
k) adeverinţă de la Secţia Financiară
l) taloane de pensie (pentru ultimele 3 luni) sau adeverinţă cu salariul pe ultimele 3 luni.