Masteratul

STUDII FRANCEZE ŞI FRANCOFONE

(2010-2012)

Locuri propuse: 18 buget/28 taxă
Programul se adresează celor care au studiat limba şi cultura franceză atît ca opţiune A, cît şi ca opţiune B. Îşi propune să ofere o specializare multidisciplinară direcţionată către domenii precum antropologia culturală, lectura imaginilor, practici dce comunicare, analiza textului literar şi publicitar. Aspectul practic al însuşirii unui bun nivel de comunicare în franceză, capabil să ofere debuşee interesante pe piaţa muncii, este adus în prim plan prin cursuri şi seminarii de traduceri, de lingvistică aplicată sau de analiza discursului.
Masterul este constituit dintr-un trunchi comun, format din discipline precum cele enumerate, şi din cîteva ore de specializare în funcţie de unul dintre cele două module între care pot opta masteranzii: (1) Literatură şi cultură şi (2) Didactica limbii franceze.
Admiterea se face pe bază de proiect de cercetare, prezentat în scris şi oral (orice temă legată de limba şi literatura franceză, dezvoltată pe 4 – 5 pagini, cu bibliografie).
Director de program: prof. dr. Dolores Toma
E-mail: dolores.toma@gmail.com