Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

invită studenţii din programele de licenţă şi de masterat

să participe la

CONFERINŢA CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

21 – 22 mai 2010

Secţiuni:
 L iteratură
Lingvistică
Civilizaţie şi media
Termen limită de înscriere: 10 mai 2010
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
1. Participanţii:
Sesiunea este deschisă tuturor studenţilor înscrişi în programele de licenţă (I–III) şi masterat (IV–V). Fiecare participant este invitat să susţină o comunicare de 15 min. (6 pagini) urmată de o discuţie pe marginea lucrarii de 10 min.
2. Înscrieri:
Cei care doresc să participe sunt rugaţi să trimită la: andreeadunaeva@yahoo.fr un mesaj cu următoarele date:

  • numele şi prenumele;
  • facultatea, anul, specializarea principală şi cea secundară, grupa;
  • titlul lucrării;
  • numele profesorului coordonator;
  • adresa e-mail de contact;
  • scurt rezumat (3–10 rânduri).

Lucrările trebuie sa aibă avizul scris si semnat al profesorilor coordonatori, aviz pe care participanţii sunt rugaţi să îl lase la catedra de filologie rusă, pt. lect. dr. Andreea Dunaeva.
Mesajele care nu respectă formatul, nu au avizul şi nu sunt înscrise pâna la data limită nu vor putea fi luate în considerare pentru participare
3. Cerinţe obligatorii:

  • Nu pot fi înscrise decât lucrări îndrumate de un cadru didactic.
  • Se pot înscrie comunicări prezentate în prealabil la seminar sau cercuri studenţeşti. Nu pot fi înscrise comunicări prezentate deja la alte conferinţe sau simpozioane. Profesorul coordonator răspunde pentru respectarea acestui ultim punct.
  • Norme de redactare: Comunicările vor fi în limba română, vor avea un format uniform, corespunzând unui timp de prezentare de 15 min., adică maximum 6 pagini, redactate la 1,5 rânduri, Times New Roman, corp 12, cu aparat critic şi bibliografie (max. 2 pag.).         Comunicările in power point nu trebuie să depăşească 15 min.

Lucrările care nu respectă aceste cerinţe nu vor fi admise de organizatori/moderatori.
Întregul regulament este disponibil în sălile de lectură ale bibliotecilor din sediile facultăţii din Str. Pitar Moş si Str. E. Quinet.
4. Diplome de participare şi afişare:
Având în vedere inegalitatea inerentă dintre cele două programe (licenţă şi masterat), începând din 2007, în locul premiilor se acordă, în cadrul unei ceremonii festive, diplome de participare tuturor studenţilor care au susţinut comunicări.
O selecţie a celor mai bune comunicări, în forma definitivă, va fi afişată pe site-ul facultăţii.
Persoană de contact:
lect. dr. Andreea Dunaeva (Catedra de filologie rusă)
E-mail: andreeadunaeva@yahoo.fr