PROGRAMUL DE MASTERAT

STUDII AMERICANE

2010-2012

Locuri propuse: 9 buget/15 taxă

 • Competitiv pe plan internaţional şi desfăşurat în limba engleză pe parcursul a patru semestre, masteratul de studii americane oferă o abordare inter- şi multidisciplinara a culturii şi societăţii americane într-o perspectivă comparatistă,  focalizată pe relaţiile româno-americane şi pe cele dintre UE şi SUA. Prin colaborarea cu cadre didactice de la ASE, Facultatea de Relaţii Internaţionale, programul oferă şi un modul de comunicare mediatică, de afaceri şi organizaţională,  răspunzând  astfel exigenţelor şi oportunităţilor de pe piaţa muncii, cât şi nevoilor de comunicare inter- şi trans- culturală într-o lume în care Statele Unite continuă să deţină o poziţie privilegiată.
 • Disertaţia pentru obţinerea titlului aprofundează cunoştiinţele în domeniul relaţiilor transatlantice prin tratarea subiectului dintr-o perspectiva comparatista.
 • Programul este predat de profesori români cu stagii de specializare în SUA precum şi de profesori americani aflaţi în România în cadrul schimburilor Fulbright.
 • Studenţii efectueaza un stagiu de practică la instituţii interesate în angajarea lor, cum ar fi: Comisia Fulbright, Centrul Cultural American, Institutul Cultural Român, Asociaţia Pro-Democraţia, Centrul pentru Jurnalism Independent, Agenţia de Monitorizare a Presei, Centrul Naţional pentru Rromi, Biblioteca Centrală Universitară, TVR (Discovery Channel), American International School of Bucharest, Institutul pentru Studierea Crimelor Comunismului, Asociaţia culturală “Jumătatea plină”.
 • Centrul de Studii Americane (CSA) a încheiat un acord bilateral cu Arizona State University, Phoenix, care permite transferul de credite între cele două universităţi. De asemenea, CSA are relaţii de colaborare cu Harvard University; Georgetown University; University of North Carolina at Greensboro; University of East Anglia, Norwich; John F. Kennedy Institute – Freie Universität, Berlin; Heidelberg University.
 • Specializarea permite absolvenţilor să ocupe posturi în învăţământ şi cercetare, mass media, edituri, publicitate, PR, în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice care implică relaţii cu Statele Unite, în instituţii centrale de profil, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii culturale, în alte sectoare care utilizează competenţe de comunicare corespunzătoare specializării. Ei vor putea fi angajaţi ca profesori în învatamantul liceal (cu parcurgerea unui modul pedagogic)  şi ca americanişti în învăţămîntul superior şi cercetare. Deasemenea,  îşi vor putea continua studiile la nivel doctoral.
 • Un număr important de absolvenţi au beneficiat pînă acum de burse atît în Europa, cît şi în Statele Unite.
 • CSA pune la dispoziţia masteranzilor o bibliotecă şi o sală de documentare cu acces la Internet şi video. Masteranzii au acces şi la o sală de computere.
 • In limita locurilor disponibile, candidaţii admişi pot beneficia şi de cazare la cămin.
 • Programul se bucură de sprijinul constant al Comisiei Fulbright pentru România şi al Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti.

PROCEDURA DE ADMITERE

SE POT PREZENTA ABSOLVENŢI, CUNOSCĂTORI DE LIMBA ENGLEZĂ, DE LA ORICE FACULTATE CU PROFIL UMANIST


Examenul de admitere va consta din două probe obligatorii:

 1. interviu;
 2. un proiect scris în engleză, pe o temă aleasă de candidat din culegerea de texte pentru admitere; proiectul va avea 4 pagini (scrise la 1.5 rânduri, font 12) şi va fi predat în ziua interviului.

Culegerea de texte pentru admitere şi programa sunt disponibile pe internet, la adresa www.americanstudies.ro [Secţiunea Graduate] şi la Centrul de Studii Americane,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Str. Pitar Moş 7-13, etaj 1, sala 4; Tel. 3181579 (int. 28).
Data examenului de admitere: 22 iulie 2010
Persoană de contact: Dana Mihăilescu, dana_mihailes@yahoo.com; Tel: 0740-463794

VĂ AŞTEPTĂM ÎN IULIE!!