MASTERATUL PENTRU

TRADUCERI SPECIALIZATE ŞI STUDII TERMINOLOGICE

(2010-2012)Locuri propuse: 18 buget/34 taxa
Coordonator : Conf. dr.  Roxana-Cristina Petcu
Program de studii cu durata de 4 semestre (2 ani)
Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenţii oricărei instituţii de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă) care cunosc doua limbi străine (din cele şase participante la program, adica: engleza, franceza, spaniola, italiana, germana şi rusa)

  • Masterul pregăteşte traducători capabili să  lucreze cu textul scris, să-l interpeteze şi să găseasca cea mai buna varianta de redare a mesajului textului sursa în limba ţintă. De asemenea, li se oferă studenţilor instrumentele necesare pentru a fi capabili să alcătuiască glosare bilingve pe domenii de activitate, destinate atât traducătorilor cât şi publicului larg, interesat în dobândirea cunoştinţelor de limbaje specialize
  • Se studiază: tipologia textului, teoria traducerii, traduceri specializate, studii culturale britanice, americane, germane, registre stilistice ale limbii române, studii terminologice şi de standardizarea termenilor, istoria contemporana a Romaniei, globalizare. Programul este monitorizat şi sprijinit constant de Comisia Europeana/DGTranslation.
  • Se lucrează împreuna cu experţi şi traducători calificaţi sau cu profesori cu experienţă îndelungată în traducere şi în formarea tinerilor traducători.
  • Absolvenţii acestei forme masterale se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeana pentru a candida cu sanse de succes la ocuparea unor poziţii de traducător (administrator lingvistic) pentru instituţiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaţa naţională, atât pentru angajatorii instituţionali cît şi pentru cei corporativi.

Examenul de admitere include o probă scrisă de 4 ore– traducere, retroversiune, scurt chestionar privind instituţiile europene şi funcţiile lor în cadrul UE  pentru ambele limbi străine.
Data examenului de admitere: 17 iulie 2010
Bibliografie orientativă:
Ionescu, D. (2003): Translation: Theory and Practice, editie revizuita, OSCAR PRINT, Bucuresti.
Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation, Prentice Hall
Nord, Ch. (1991) Text Analysis in Translation, Amsterdan, Atlanta, GA, Rodopi
Bell, R. T., (2000) Teoria şi practica traducerii, Collegium, Polirom,
Persoană de contact:
Conf. dr. Roxana-Cristina Petcu
E-mail: roxana.petcu@rdslink.ro