Conducerea Facultatii de Limbi si Literaturi Straine anunta ca studentii, indiferent de ciclul de studii( licenta sau masterat) vor putea sustine doar trei examene la o materie.
Studentii vor sustine examen o data in sesiune, o restanta in toamna si mai au o sansa la urmatoarea sesiune de restante.
Se considera restanta si neprezentarea la examen.