APEL LA CONTRIBUŢII 

REPREZENTĂRI ALE LUMII

Conferinţa anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Bucureşti

Data: 5-6 noiembrie 2010
Locul: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti are plăcerea de a vă invita la conferinţa sa anuală, care se va desfăşura în perioada 5-6 noiembrie 2010 la Bucureşti. Tema conferinţei din 2010 este Reprezentări ale lumii în diverse limbi şi culturi. Sunteţi invitaţi să vă înscrieţi cu comunicări legate de temele de reflecţie propuse mai jos sau de alte aspecte sugerate de tema conferinţei:
● Teorii ale reprezentării în lingvistică, literatură, studii culturale etc.
● Simbol şi reprezentare
● Limbaj şi reprezentare
Background-ul cultural şi tipologiile reprezentării
● Reprezentări ale lumii în literatură
● Continuitate şi discontinuitate în procesul de reprezentare 
Limbile conferinţei vor fi româna / engleza / franceza / germana / italiana / spaniola.
O selecţie din comunicările prezentate la conferinţă va fi publicată în periodicele facultăţii.
 Taxele de înscriere pentru participanţii români vor fi următoarele:
● profesori universitari şi C.S. I: 75 RON
● conferenţiari şi C.S. II: 60 RON
● lectori şi C.S. III: 45 RON
● asistenţi, preparatori şi doctoranzi: 40 RON
Taxele vor acoperi costurile presupuse de:
– mapa de conferinţă
– pauzele de cafea
– masa de prânz din data de 5 noiembrie 2010
Termenul-limită pentru înscriere este 1 octombrie 2010. În situaţia în care doriţi să participaţi, sunteţi rugaţi să  trimiteţi un mesaj pe adresa de e-mail conference.flls.2010@gmail.com, spre a vi se furniza Formularul de înscriere.