ADMITERE MASTERAT TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR CONTEMPORAN 2010

ENGLEZĂ:
20 iulie, ora 10 (amf. Puşkin, Pitar Moş) – scris
21-22 iulie, ora 10 (sala 6, Pitar Moş) – oral
SPANIOLĂ:
20 iulie, ora 14 (Catedra de limbi iberoromanice, Edgar Quinet) – scris
20 iulie, ora 17 (Catedra de limbi iberoromanice, Edgar Quinet) – oral (interviu în limba spaniolă)
MAGHIARĂ:
17 iulie, ora 11 – Catedra de Hungarologie, Rromani, Studii iudaice (Pitar Moş, et. I)
RROMANI:
19 iulie, ora 9 – Cabinetul de Rromani (Pitar Moş, et. II)