Sesiunea ştiinţifică anuală

a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine

Vineri, 30 octombrie 2009

 Şedinţă plenară, orele 12.30-14

 Amfiteatrul Mark Twain, Pitar Moş, 7-13 

Alocuţiune de deschidere:

Prof. dr. Ioan Pânzaru

Rectorul Universităţii din Bucureşti 

Conferinţă în plen:

Prof. dr. Alexandru Niculescu

Universitatea din Bucureşti / Universitatea din Udine

Romanitatea românească şi barbarii

Pauză de prânz: orele 14-15

* * *

Lucrări pe secţiuni

Lingvistică

Locul: sala 5 (Pitar Moş, etaj 1)

Orele 15-17.20
Moderator: prof. dr. Gheorghe Sarău
Prof. dr. Gheorghe Sarău, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Accidente fonetice în limba rromani
Lect. dr. Sorin Paliga, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Limba cehă literară v. limba cehă colocvială („obecná čeština”) în conjuncţie cu bilingvismul ceho-slovac
Lect. dr. Cristina Godun, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Vocalele nazale în limba polonă
Prep. drd. Adina-Ioana Vladu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Normalizarea limbii galiciene – provocări şi perspective de viitor
Lect. drd. Oana Balaş, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Despre alteritate din perspectivă contrastivă. Sp. [otro + n] şi echivalente în limba română
Lect. drd. Adriana Ciama, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Verbele de direcţie în portugheză şi română: studiu comparativ
Asist. drd. Sorana Lucia Adam / Lect. dr. Anca Simona Moangă, Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV, Cluj-Napoca — Ştirea de presă scrisă ca tip de text

Orele 17.20- 17.40, pauză

Orele 17.40-20
Moderator: lect. drd. Ruxandra Boicu
Drd. Roxana Voicu, Şcoala doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Les adjectifs psychologiques et la distinction cognitif/émotif
Drd. Cristina Buţurcă, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca — Analyse du discours dans les interactions visant le métalanguage en classe de français langue étrangère
Prep. drd. Alina Ţigău, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Syntax and Interpretation of the Direct Object in Romanian
Lect. drd. Viorela-Valentina Dima, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale — A Cognitive Pragmatic Approach to Nominal Temporal Interpretation
Asist. drd. Simona Mazilu, Universitatea Politehnică din Bucureşti / Şcoala doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Disocierea în argumentarea pro-choice
Lect. drd. Ruxandra Boicu, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti – Provocative Acts in the Televised Electoral Debates
Cerc. drd. Daniela Muraru, Şcoala doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti / Universitatea „Dunărea-de-Jos”, Galaţi — The Comissive Speech Acts in the Mediator’s Discourse

* * *

Exprimarea mişcării. Verbele de mişcare

Panel tematic organizat de

Grupul de cercetare

în domeniul tipologiei lingvistice

al Catedrei de Limbi şi Literaturi Orientale

Locul: Catedra de limbi orientale (Pitar Moş, etaj 1)

Orele: 15-18
Moderator: prof. dr. Floretina Vişan
1. Tipologia exprimării mişcării
Clasificarea limbilor conform codificării evenimentelor care exprimă mişcarea – prezentarea modelelor de exprimare a mişcării direcţionate în limbile:
• arabă: Verbele de mişcare şi aspectul lexical în araba literară (lect. drd. Ovidiu Pietrăreanu)
• chineză: Chineza, un tip mixt, rezultat al unui shift tipologic? (prof. dr. Florentina Vişan)
• japoneză: Construcţiile converbale ca predicate complexe care exprimă mişcarea (lect. dr. Ruxandra Raianu)
• coreeană: Verbele de mişcare în coreeană (drd. Diana Yüksel)
2. Procesul gramaticalizării verbelor de direcţie
• chineză: Transformarea verbelor de direcţie din limba chineză din cuvinte lexicale în cuvinte funcţionale (prof. dr. Luminiţa Bălan)
• japoneză: Gramaticalizarea verbelor de mişcare în japoneză (conf. dr. Anca Focşeneanu)
3. Analiza unor cazuri particulare
• hindi: Verbele ānā (a veni) şi jānā (a merge) ca lexeme autonome sau operatori verbali în limba hindi (lect. dr. Sabina Popârlan)
• dialect arab: Verbele de mişcare în araba mesopotamiană (prof. dr. George Grigore)

* * *

Literatură

Locul: Catedra de Limbi Slave (Pitar Moş, etaj 1)

Orele 15-17
Moderator: prof. dr. Constantin Geambaşu
Lect. dr. Theodor Georgescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Descrieri ale operelor de artă în poezia elenistică
Conf. dr. Axinia Crasovschi, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Tradiţional şi modern în poezia rusă a „Veacului de argint”
Prof. dr. Constantin Geambaşu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Literatura polonă, între tradiţie şi modernizare
Lect. dr. Cătălina Puiu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Paisie Hilendarski – model cultural al renaşterii bulgare
Lect. dr. Alexandra-Marina Gheorghe, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Anarhetip şi zuihitsu în tradiţia literară japoneză
Asist. drd. Oana Boşca-Mălin, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Identitatea publicului – abordări teoretice

Orele 17- 17.20, pauză

Orele 17.20-19
Moderator: prof. dr. Luminiţa Munteanu
Lect. dr. Hanibal Stănciulescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Cinque rimedi postmoderni per il mal d’amore
Conf. dr. Mihaela Zaharia, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Trop-tropice sau ecuaţia exoticului la Robert Müller
Prof. dr. Luminiţa Munteanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Visul cartezian al lui Ihsan Efendi. O grilă de interpretare a romanului Atlasul continentelor în ceaţă de Ihsan Oktay Anar
Conf. dr. Mihai Iacob, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Problematizarea ficţiunii în Fray Gerundio de Campazas
Asist. drd. Melania Stancu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Benjamín Jarnés, teoretician şi critic al avangardei spaniole
Lect. dr. Bányai Éva, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Interculturalitate în literatura maghiară contemporană: Adám Bodor şi Zsolt Láng

* * *

REPREZENTĂRI ALE AUTORITĂŢII ÎN EVUL MEDIU (I)

Secţiune organizată de

Centrul de Studii Medievale

Director: prof. dr. Mihaela Voicu

Locul: Sala de Consiliu (Pitar Moş, etaj 1)

Orele 15-17.30
Moderator: conf. dr. Ecaterina Lung
Drd. Cătălin Buciumeanu — Augustin şi problema autorităţii în Evul Mediu
Cercet. pr. dr. Bogdan Tătaru-Cazaban, Institutul de Istorie a Religiilor, Bucureşti — Autoritate şi tiranie. Elemente de biografie spirituală a sfântului Grigore din Nazianz
Drd. Andrei Găitănaru — Autor şi autoritate în corpusul areopagitic
Drd. Cristian Ducu — Sensurile lui „auctoritas“ în scrierile lui Anselmus Cantuariensis
Conf. dr. Mihaela Pop, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti — Enciclopedism bizantin (sec. IX-X)

Orele 17.30-17.45, pauză

Orele 17.45-20.15
Moderator: conf. dr. Mihaela Pop
Drd. Anamaria Luţuc — Autoritate în cadrul structurilor familiale romano-germanice (sec. VI-VIII)
Conf. dr. Ecaterina Lung, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti — Regalitatea barbară şi modelul ei imperial la începuturile Europei creştine
Lect. dr. Miruna Tătaru-Cazaban, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti — Autoritate şi consimţământ politic în tratatul lui Jean de Paris De potestas regia et papali
Lect. dr. Manuela Dobre, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti — Basileul, între proiecţia ideală şi realitatea istorică în secolul al XV-lea
Masterand George Opre-Ilioviciu, Autoritate domnească în Ţara Românească şi problema vasalităţii faţă de Ungaria 

Sâmbătă, 31 octombrie 2009

Lingvistică

Locul: Sala de Consiliu (Pitar Moş, etaj 1)

Orele: 9-11.45
Moderator: prof. dr. Larisa Avram
Prof. dr. Andrei A. Avram, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Prenazalizarea consoanelor în trei creole atlantice cu bază iberică
Asist. cercet. dr. Magdalena Ciubăncan, Academia de Studii Economice, Bucureşti — Problema cauzării sociative în limba japoneză
Lect. drd. Daria Protopopescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Adverb Placement and Verb Movement
Prep. drd. Simona Rodina Georgescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Despre integrarea grecismelor în latină: cazul lui aer
Asist. drd. Ioana Costache, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Side Effects: Marginalia on Romanian Manuscripts and Printed Books, 16th C to 18th C
Conf. dr. M. Sadegh Basiri, Faculty of Letters & Humanities, Kerman, Iran — Synchronic and Diachronic Linguistics in Persian Language

Orele 11.45-12, pauză

Orele: 12-14
Moderator: prof. dr. Andrei Avram
Prof. dr. Martine Coene, Universitatea din Anvers / Universitatea din Leiden / Prof. dr. Larisa Avram, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — O asimetrie în achiziţia cliticelor în acuzativ în limba română vorbită de copii
Dr. Jutta Hartmann, Universitatea din Tübingen – English Existential there and Predication
Lect. dr. Mihaela Tănase-Dogaru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — On Numerical Nouns and the Pseudo-partitive Construction in Romanian
Prof. dr. Alexandra Cornilescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Remarks on Nominal Ellipsis
Prof. dr. Ioana Costa, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Gramaticii antici despre accent
Conf. dr. Amelia Molea, Departamentul de Limbi Străine, Academia Tehnică Militară, Bucureşti — Modificatorii nominali în engleză şi română

Orele 14-14.20, pauză

* * *

Orele 14.20-15

Centrul de Teorii şi Analize ale Discursului (TAD)

Director: prof. dr. Mariana Tuţescu  

TAD 2008-2009: Problematica discursului

în curricula de lingvistică a licenţei de limba franceză 

Prezentare: lect. dr. Anca Velicu

Autori: prof. dr. Mariana Tuţescu, prof. dr. Anca Măgureanu, lect. dr. Anca Velicu, lect. dr. Marina Păunescu

* * *

Literatură

Locul: Cabinetul de limba Rusă (Pitar Moş, etaj 1)

Orele 9-11
Moderator: prof. dr. Florica Bechet
Prof. dr. Mariana Băluţă-Skultety, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Eris/Discordia – paradigmă şi semnificaţie
Prof. dr. Florica Bechet, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Tema „Femeii lui Putifar” în mitologia greacă
Prof. dr. Andreea Vlădescu, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti — Eul complementar în epopeile antice
Prof. dr. Liviu Franga, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Din nou despre originile, constituirea şi trăsăturile elegiei latine
Conf. dr. Mariana Franga, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti — Pe marginea clasificării genurilor literare din Antichitate. Observaţii preliminare
Conf. dr. Octavian Roske, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Literatură şi propagandă. John Steinbeck: Nopţi fără lună

Orele 11-11.20, pauză

* * *

Studii culturale

Locul: Cabinetul de limba Rusă (Pitar Moş, etaj 1)

Orele 11.20-14
Moderator: prof. dr. Maria-Ana Tupan
Prof. dr. Maria-Ana Tupan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — „Noua teorie culturală”: un nume nou pentru un vechi concept?
Lect. dr. Ruxandra Vişan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Raportul dintre tăcere şi voice-over: Alteritate şi limbaj în filmul „The Piano”
Prep. Georgiana Nicoarea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Strategii ale politeţii: traducere sau adaptare? Studiu de caz: La leçon de Eugen Ionescu în araba irakiană
Prep. drd. Mugur Zlotea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Naţiunea chineză – ideea de apartenenţă
Asist. drd. Mădălina Alamă, Academia de Studii Economice, Bucureşti / Şcoala doctorală de Studii Literare şi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Virtual Space as Generative of New Identities
Lect. dr. Ruxandra Lambru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Note privind inscripţiile în limba slavonă din pictura murală a ctitoriilor brâncoveneşti (jud. Vâlcea)
Dr. Cosmin Vilău, Asociaţia Slaviştilor din România — Contribuţii la interpretarea inscripţiei slavone de la Feleac din 1516

* * *

Représentations et pratiques de la MAISON

dans la culture française

Secţiune organizată de

Centrul de studii Heterotopos

Director: prof. dr. Dolores Toma

Locul: Catedra de Limbi Slave (Pitar Moş, etaj 1)

Orele 9-12.30
Moderator: prof. dr. Dolores Toma
Prof. dr. Alexandra Cuniţă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — De fond en comble ou de la cave au grenier: brève incursion dans l’étymologie du vocabulaire de la maison
Prof. dr. Mihaela Voicu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Espaces féminins chez Chrétien de Troyes
Prof. dr. Radu Toma, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — La maison de Des Esseintes, une machine à vérité
Prof. dr. Dolores Toma, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — La maison folle et inhabitable dans Un balcon en forêt de Julien Gracq
Conf. dr. Toader Saulea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Avatars de la maison dans la poésie de René Char
Lect. dr. Alexandru Matei, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti — Habiter sans domicile fixe. La maison de l’autre dans L’Equipée malaise de Jean Echenoz
Asist. drd. Lucia Marinescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Espaces de la séduction dans l’œuvre de Claude Crébillon : mises en scène et significations
Prep. drd. Lucia Vişinescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — La maison, un espace qui se donne à lire dans La Maison du chat-qui-pelote de Balzac
Lect. dr. Liliana Anghel, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Représentations de la maison dans Une double famille d’Honoré de Balzac

* * *

Romanian Culture in the Global Age

Workshop realizat de

Centrul de Studii Americane

Director: prof. dr. Rodica Mihăilă

în cadrul proiectului Spaţiul cultural românesc în perspectivă transatlantică: de la postcomunism la postaderare”,

PN II-Idei, nr. 205/2007, grant UEFISCSU

Locul: Amfiteatrul Mark Twain (Pitar Moş, etaj 1)

Orele 10-12: Representations of Romania in the Global World
Moderator: prof. dr. Rodica Mihăilă
Asist. drd. Teodora Şerban Oprescu, Academia de Studii Economice, Bucureşti — East and West: Romania and America, or the Creolization of Cultural Spaces in the Context of Globalization
Drd. Costinela Drăgan, Universitatea din Bucureşti — Romania from Postcommunism/Postcolonialism to the Global World
Lect. drd. Carmen Beatrice Duţu, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti — ‘The Transformation of Intimacy’ in Postcommunist Romania”
Masterand Ilinca Diaconu, Studii Americane, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Western Representations of the Balkans: Romania as Frozen Image
Drd. Mihaela Paraschivescu, Universitatea din Bucureşti — Reading Eliade’s Fantastic Fiction in the Global Age: Youth without Youth
Conf. dr. Maria-Sabina Draga Alexandru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Poetry as Transatlantic Dialogue: Forgiven Submarine by Ruxandra Cesereanu and Andrei Codrescu

Orele 12-12.30, pauză

Orele 12.30-14.50: Romanian Identities in the Global World
Moderator: conf. dr.Maria-Sabina Draga Alexandru
Conf. dr. Roxana Oltean, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Between Kitsch and Authenticity: Romanian Identity in the Age of Globalization
Asist. drd. Dana Mihăilescu, Universitatea din Bucureşti — Images of Romania in Contemporary North American Narratives
Prof. dr. Rodica Mihăilă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Questions of Identity in the Globalizing World. The Case of Herta Müller
Masterand Diana Benea, Studii Americane, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — ‘An Essentially Romanian Cultural Product’: On the Critical Reception of Herta Müller in Germany
Masterand Alexandra Florescu, Teoria Literaturii şi Literatură Comparată, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti — Influential Romanian Literary Theoreticians Building Their Careers Abroad: Are They Ours or Are they the World’s?  
Masterand Elena Dancu, Studii Americane, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Through an Immigrant I: Global Foreigners in the Plays and Poetry of Saviana Stănescu
Masterand Anca Roncea, Studii Americane, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — The Individual under the Communist State in The Dean’s December by Saul Bellow

* * *

REPREZENTĂRI ALE AUTORITĂŢII ÎN EVUL MEDIU (II)

Secţiune organizată de

Centrul de Studii Medievale

Director: prof. dr. Mihaela VoicU

Locul: Centrul de Studii Britanice (Pitar Moş, etaj 1)

Orele 9-11
Moderator: prof. dr. Mihaela Voicu
Cercet. dr. Doina Doroftei, Institutul de Lingvistică al Academiei Române — Domus Deisemnificaţii în latina creştină
Masterand Ana Maria Răducanu — Autoritate duhovnicească la sfântul Simeon Noul Teolog
Lect. dr. Cătălina Gîrbea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Discurs şi autoritate în iconografia câtorva manuscrise arturiene (sec. XIII-XV)
Prof. dr. Luminiţa Ciuchindel, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — O autoritate între istorie şi mit: Saladin în scrierile cronicarilor francezi şi arabi din Evul Mediu

Orele 11-11.15, pauză

Orele 11.15-13.15
Moderator: conf. dr. Madeea Axinciuc
Prof. dr. Mihaela Voicu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Imagini ale autorităţii auctoriale în ciclul Lancelot-Graal
Lect. dr. Luminiţa Diaconu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Despre autoritatea „profesorului” în De Vita sua de Guibert de Nogent şi Corespondenţa dintre Héloïse şi Abélard
Lect. dr. Ioana Gogeanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — „O şoaptă a răzbit până la mine” – despre autoritatea vocii dumnezeieşti în mistica britanică medievală
Conf. dr. Madeea Axinciuc, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Imaginaţie şi autoritate profetică la Maimonide şi Spinoza

* * *

Centrul pentru Traducerea

şi Interpretarea Textului Contemporan

Director: prof. dr. Lidia Vianu

Locul: Sala 6 (Pitar Moş, etaj 1)

Orele 12-13.40
Moderator: prof. dr. Lidia Vianu
Conf. dr. Nadina Vişan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Temporal Anaphora in Translation
Martin Potter, asistent MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti David Jones’s Poetry in Translation
Masterand Adriana Boagiu, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Despondency: Hemingway and Nabokov
Masterand Alexandru-Tiberiu Cîrţu, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Descriptive Translation for Subtitling and its Influences on the Significance of Literary Text
Masterand Alina Miron, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Mimi Khalvati’s poetry
Asist. drd. Ana Drobot, Facultatea de Construcţii, Bucureşti — Trying to Keep Faithful to the Original in the Romanian Translations of Graham Swift’s The Light of Day, Tomorrow
Masterand Anca Vulcănescu, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Julian Barnes’ Love, etc.
Prof. Carmen Gaspar Marosi, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Virginia Woolf’s The Waves
Asist. drd. Eduard Bucescu, Universitatea Româno-Americană — Kazuo Ishiguro and Henry James: Confronting the Abject

Orele 13.40-14, pauză

Orele 14-15.40
Moderator: conf. dr. Nadina Vişan
Masterand Elena Cigăreanu, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Malcolm BradburyThe History Man vs. Omul Istoriei
Drd. Oana Avornicesei, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Literary Translation as Signification and Communication
Valentina-Monica Barbă, absolvent MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translation as a Vehicle for Meaning in Aldous Huxley’s The Genius and the Goddess
Masterand Lorena Fota Mihăieş, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating A. S. Byatt’s Possession
Masterand Lavinia Zainea, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Arundhati Roy’s The God of Small Things: Cultural Barriers and Linguistic Innovations
Masterand Andrada Vissarion, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Words Beyond Words: Translating T.S. Eliot
Masterand Aura Mircea, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Expressing Spirituality in Horia Bernea’s Sentimental File
Prof. dr. Lidia Vianu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Traducere sau/şi predare ‛comunicativă’?