Cuprinde secţiile de limba arabă, chineză, coreeană, hindi, japoneză, persană, turcă. Aceste limbi diverse sunt reunite sub eticheta de „limbi orientale” şi pentru că, în afară de strategiile de predare, ele au în comun o metodă de abordare şi cercetare care, printr-un consens intelectual nediscriminatoriu, aduce aproape limbi şi culturi îndepărtate.
Unic în ţară, departamentul reprezintă şcoala românească de orientalistică, care s-a format în timp cu eforturi deosebite, iar la ora actuală arabistica, sinologia, turcologia, indianistica, niponistica română au intrat în circuitul internaţional şi sunt recunoscute şi apreciate de organisme academice internaţionale. Profesorii departamentului au o specializare complexă, căci un număr mic de cadre didactice predau la fiecare secţie o mare diversitate de discipline conform programei, cursuri practice de limbă contemporană, precum şi cursuri de limbă veche (clasică), cursuri de lingvistică (tipologie, gramatică funcţională, dialectologie), cursuri de civilizaţie (istoria ideilor, mentalităţi, etnologie, religie) şi de literatură (istoria genurilor, stilistică literară, poetică).
Pe lângă sarcinile didactice, fiecare secţie are un proiect comun de traducere şi prezentare în cultura română a operelor fundamentale reprezentative pentru culturile a căror limbă o predau.
Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale, condus de Prof. dr. Florentina Vişan, are în componenţă următoarele secţii:
Secţia Arabă
■ Prof. dr. Gheorghe Grigore
■ Lect. dr. Laura Sitaru
■ Lect. drd. Ovidiu Pietrăreanu
■ Prep. Georgiana Nicoarea
Profesori consultanti:
■ Prof. dr. Nadejda Anghelescu
■ Conf. dr. Monica Brosteanu
Secţia Chineză
■ Prof. dr. Florentina Vişan
■ Prof. dr. Luminiţa Bălan
■ Lect. dr. Dinu Luca
■ Prep. drd. Mugur Zlotea
Lector invitat:
■ Asist. Liu Jiantao

Secţia Coreeană
■ Asist. cercetare drd. Diana Yuksel
Lector invitat:
■ Lect. Ha Gwi Nyeo
Secţia Japoneză
■ Conf. dr. Anca Focşeneanu
■ Lect. dr. Alexandra Gheorghe
■ Lect. dr. Ruxandra Raianu
■ Lect. drd. Roman Paşca
■ Asist. drd. Flavius Florea
Lectori invitaţi:
■ Lect. Akira Yamaguchi
■ Asist. Eri Utsunomiya
Secţia Hindi
■ Lect. dr. Sabina Popârlan
Lector invitat:
■ Asist. Usha Sood
Secţia Persană
■ Asist. drd. Cristina Ciovârnache
Lector invitat:
■ Conf. dr. Mohammad Sadegh Basiri

Secţia Turcă
■ Prof. dr. Luminiţa Munteanu
■ Prep. Cristina Dincer
Profesor consultant:
■ Conf. dr. Agiemin Baubec
Colaboratori:
■ Drd. Cihan Curtomer