UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Istorie

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Centrul de Studii Medievale

 

 

MASTER  DE  STUDII  MEDIEVALE

Coordonatori: Prof. dr. Antal Lukacs

                          Prof. dr. Ioan Pânzaru

 

Programul de masterat Studii medievale organizat de Facultatea de Istorie şi de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are drept obiectiv studiul interdisciplinar al istoriei, culturii si civilizaţiei medievale europene (occidentale şi orientale), fiind susţinut de profesori şi cercetători, membri ai Centrului de Studii Medievale al Universităţii din Bucureşti.

Direcţii de studiu:

Ö istoria mentalităţilor, istoria instituţiilor, istoria artei şi a ideilor estetice

Ö filologie, literatură, critică textuală şi studiul surselor manuscrise

Ö filosofie şi teologie

 

Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai facultăţilor cu profil umanist şi formează competenţe specifice pentru următoarele cariere: profesor, cercetător (în domeniile precizate ca direcţii de studiu), muzeograf, organizator de colecţii, manager de programe culturale, editor, redactor, bibliograf, arhivist şi documentarist. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie este de dorit, dar nu constituie un criteriu de admitere.

           

            Durata programului: 4 semestre (2 ani)

            Înscriere: la secretariatul Facultăţii de Istorie, între 8 şi 14 septembrie

           

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele:

1. diploma de bacalaureat în original

2. diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă – original

3. certificat de naştere – copie legalizată

4. certificat de căsătorie – copie legalizată

5. cerere de înscriere (formular tip)

6. 2 fotografii tip paşaport

7. chitanţa care certifică achitarea taxei de admitere de 100 lei (1.000.000 lei vechi)

8. un dosar mapă

9. un proiect de aproximativ 4-5 pagini care prezintă o temă de cercetare (obiective, direcţii şi etape) si bibliografia minimală a acesteia (cel puţin 5 titluri)

 

Admiterea va avea loc în perioada 17-19 sept. 2008.

                       

Forma de examinare: Candidaţii vor prezenta în faţa comisiei proiectul de cercetare (inclus în dosarul de înscriere) şi vor detalia, la cererea acesteia, unele aspecte ale proiectului.

 

Adrese de contact: ecaterina_lung@yahoo.com

                                           m.cioba@upcmail.ro