Director-Conf.dr. Florica Bechet | e-mail: floribecus@yahoo.com
Direcţii tematice
-Alcătuirea unei biblioteci de specialitate;
-Finalizarea dicţionarului grec-român elaborat în cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei Române;
-Studii de lingvistică şi literatură greacă.