Director – Prof. dr. Nadia ANGHELESCU | e-mail: nadia_anghelescu@yahoo.com
 
Direcţii tematice
-Promovarea la nivel universitar şi post-universitar a studiilor privind cultura şi civilizaţia arabă în perspectivă multidisciplinară (limbă, literatură, filosofie, etnologie, folclor, istorie, sociologie, artă etc.);
-Susţinerea proiectelor de cercetare a relaţiilor româno-arabe din trecut şi sprijinirea dezvoltării acestora în prezent;
Redactarea şi difuzarea unor publicaţii precum “Alif” (1995), “Romano-Arabica. Serie Nouă” (2001);
-Stabilirea de relaţii cu instituţii şi organizaţii care urmăresc obiective similare, atît din ţară (Academia Română, Ministerul Afacerilor Externe Radiodifuziunea Română – Secţia arabă etc.), precum şi din străinătate (Liga Statelor Arabe – Cairo, Organizaţia Arabă pentru Educaţie şi Cultură – ALECSO – Tunis, Institut du Monde Arabe – Paris, Istituto Pontificale di Studi Arabi e d’Islamistica – Roma etc.).