Director – Prof. dr. Sanda Rîpeanu | e-mail: ripeanu@pcnet.ro
Domeniul ştiinţific de activitate al centrului este reprezentat de limbile romanice, în plan sincronic sau diacronic, de ordin comparativ sau tipologic.
Direcţii tematice
-Morfosintaxă comparată şi contrastivă;
-Lexic şi civilizaţie în spaţiul romanic;
-Lingvistică aplicată la didactică;
-Limbaje specializate.