Preocupările ştiinţifice ale membrilor departamentului de Filologie Clasica şi Neogreacă acoperă o arie extrem de largă în domeniile limbilor şi culturilor latină şi greacă. Sunt specialişti care asigură baza documentară a cercetării, prin alcătuirea de ediţii critice, traduceri de referinţă în cultura românească, manuale şi cursuri indispensabile, prin interpretări novatoare adaptate celor mai recente tendinţe din filologia clasică actuală, dar care se ocupă şi de aspectele teoretice cele mai generale ale disciplinei. Sunt autori care au preocupări strict legate de filologia clasică tradiţională, precum şi alţii interesaţi de situarea ei în prelungirea antichităţii clasice (medio- şi neolatină, medio- şi neogreacă, situarea în context comparatist). În momentul de faţă, departamentul cuprinde specialişti avizaţi în: istorie şi teorie literară greco-latină; istoria şi gramatica istorică a limbilor clasice; indo-europenistică, istoria limbilor romanice; istorie şi epigrafie antică clasică; micenologie; dialectologie italică antică; poetică si stilistică clasică şi medievală, istoria limbiii şi culturii neo-elene,  limbaje specializate etc. Sunt în curs de desfăşurare proiecte individuale de amploare. Ultimii ani au adus o nouă diversificare a domeniilor de interes ale specialiştilor din catedră, precum: literatură şi mentalităţi medio-latine; cultura literară a Bizanţului; mitologie clasică şi mitologie românească, etc.
DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICA – PREZENTARE

Director de departament: conf. dr. Ana-Cristina Halichias

– Prof. dr. Florica Bechet

– Prof. dr. Liviu Franga

– Prof. dr. Ioana Costa

– Conf. dr. Ana Cristina Halichias

– Lect. dr. Tudor Augustin Dinu

– Lect. dr. Maria Luiza Dumitru

– Lect. dr. Theodor Georgescu

– Lect. dr. Ioana Munteanu

– Lect. drd. Simona Nicolae

– Asist. drd. Margareta Sfirschi-Lăudat

– Lect. drd. Cezar Octavian Tabarcea

Profesor consultant:

– Prof. dr. Mariana Băluţă

Resurse utile:

Thesaurus Linguae Graecae (TLG®)
Classical Text Editor – Un editor de texte pentru limbi clasice
Definitivat gradul al II-lea, gradul I (download arhiva *zip)