ESTE INTERZISA LOCUIREA FICTIVA IN CAMIN SI INSTRAINAREA CATRE ALTE PERSOANE A LOCULUI DIN CAMIN REPARTIZAT STUDENTILOR (PRIN VANZARE, SUBINCHIRIERE, SCHIMBURI NEAUTORIZATE DE LOCURI ETC.), IN CONFORMITATE CU ART. 31, LIT. i) si ART. 38 DIN REGULAMENTUL UNIVERSITATII DIN BUCURESTI PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CAMINELOR SI CANTINELOR STUDENTESTI.
IN CAZUL INCALCARII ACESTOR PREVEDERI, STUDENTII VOR SUPORTA SANCTIUNEA DE EXCLUDERE DIN CAMIN SI DE PIERDERE DEFINITIVA A DREPTULUI DE CAZARE IN CAMIN, IN CONFORMITATE CU ART. 36 SI 38 DIN REGULAMENT.
COMISIA DE CAZARE DIN FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE